Pokerivoittojen verotus FAQ

Home Forums Pokeritieto Veroasiat Pokerivoittojen verotus FAQ

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 225 total)
 • Author
  Posts
 • #27729
  hauturi
  Participant

  Tähän FAQ:hun on kerätty useimmin esitettyjä verotukseen liittyviä kysymyksiä vastauksineen.

  Ovatko pokerivoitot veronalaisia?
  Ovatko rakeback, bonukset ja affitulot veronalaisia?
  Ovatko pokerivoitot ansio- vai pääomatuloa?
  Miten veroprosentti määräytyy?
  Miten ETA-alue määritellään?
  Onko jossain kattava lista ETA-saiteista?
  Mihin ETA-saittien verovapaus perustuu?
  Onko sillä jotain merkitystä, onko voitoista maksettu arpajaisvero?
  Mitä vähennyksiä pokerivoitoista voi tehdä?
  Minkä vuoden tuloa pokerivoitot ovat?
  Miten ulkomaan valuutassa maksetut voitot muutetaan euroiksi verotusta varten?
  Miten steikkaus, sponsorointi ja muut voitonjakosopimukset vaikuttavat verotukseen?
  Miten pokerivoitot ja vähennykset ilmoitetaan?
  Pitääkö myös verovapaat voitot ilmoittaa?
  Mikä on ennakonpidätys ja miten se liittyy pokerivoittoihin?
  Miten ja koska maksan ennakon täydennysmaksun?
  Miten veronpalautukset ja jälkiverot menevät pokerivoitoissa?
  Mitä tositteita pokerivoitoista tarvitaan?
  Liitetäänkö tositteet veroilmoitukseen?
  Kauanko tositteet pitää säilyttää?
  Mistä verottaja saa tietää voittoni, jos en ilmoita niitä?
  Mitä seuraa voittojen ilmoittamatta jättämisestä?
  Mitä on arvioverotus?
  Mistä löydän lisätietoja verotuksesta?
  Mitkä lait ja asetukset liittyvät asiaan ja mistä ne löytyvät?

  Ovatko pokerivoitot veronalaisia?

  Riippuu, mistäpäin maailmaa voitto on saatu: ETA-alueelta saadut pokerivoitot ovat verovapaita, ja ETA-alueen ulkopuolelta saadut pokerivoitot ovat veronalaisia.

  Ovatko rakeback, bonukset ja affitulot veronalaisia?

  Rakebackit ja bonukset rinnastuvat muihin pokerivoittoihin, ja niiden osalta saamispaikka ratkaisee samalla tavalla: ETA-alueelta saadut ovat verovapaita, ja ETA-alueen ulkopuolelta saadut ovat veronalaisia. Affitulot ovat aina veronalaisia.

  Ovatko pokerivoitot ansio- vai pääomatuloa?

  Pokerivoitot ovat ansiotuloa.

  Miten veroprosentti määräytyy?

  Ansiotulojen verotus on Suomessa progressiivista, ts. mitä korkeammat tulot, sitä korkeampi veroprosentti. Veroprosenttia määrätessä kaikki tulot lasketaan yhteen ja niistä vähennetään sallitut vähennykset. Kokonaisveroprosentin määräytymiseen vaikuttavat em. tavalla progressiivinen valtionvero, asuinkunnasta riippuva, mutta prosentiltaan kaikille kuntalaisille sama kunnallisvero sekä mm. se kuuluuko kirkkoon vai ei (kirkollisvero). Verottajan sivuilla olevalla laskurilla (http://www.vero.fi/verolaskuri) saa melko tarkan kuvan kokonaisveroprosentista.

  Miten ETA-alue määritellään?

  ETA-alueeseen kuuluvat EU-maat sekä Islanti, Norja ja Lichtenstein. Muutamat erityisalueet eivät kuitenkaan kuulu ETA:an; pokerin kannalta tärkeimpiä poikkeuksia ovat ns. kanaalisaaret (esim. Jersey, Guernsey ja Alderney), Man-saari ja Hollannin antillit. Live-peleissä kasinon sijainti ratkaisee, mutta nettipeleissä tilanne on monimutkaisempi. Mikäli pelin järjestäjän päätoimipaikka on ETA-alueella, on pelikin useimmiten järjestetty ETA-alueella, mutta mikäli kyseessä on maa, joka vaatii lisenssin tai muun toimiluvan uhkapelien järjestämiseen, pitää myös lisenssin olla ETA-alueella. Kaikkein varmimmin nettipokerisaitti on ETA-alueella, jos yritys on ETA-maassa ja sillä on saman ETA-maan myöntämä lisenssi. Mikäli ETA-status on epäselvä, ilmoita tulot ja anna verottajan päättää.

  Onko jossain kattava lista ETA-saiteista?

  Ei tiettävästi, ja sellaisen ylläpito olisikin käytännössä mahdotonta, koska saitteja syntyy ja kuolee, ne vaihtavat verkkoa ja toimipaikkaa ja niiden lisensseissä tapahtuu muutoksia jatkuvasti.

  Mihin ETA-saittien verovapaus perustuu?

  Suomessa luovuttiin aikoinaan arpajaisvoittojen tuloverotuksesta ja siirryttiin arpajaisveroon, jossa pelin järjestäjä maksaa verot voitonsaajien puolesta. Näin ollen kaikki Suomesta saadut arpajaisvoitot, joihin pokerikin nykyisen lainsäädännön perusteella kuuluu, ovat Suomessa tuloverosta vapaita. Koska ETA-alueella kaikkia pelinjärjestäjiä pitää kohdella tasavertaisesti, joutui Suomi ulottamaan saman verovapauden kaikkiin ETA-alueella toimiviin pelinjärjestäjiin.

  Onko sillä jotain merkitystä, onko voitoista maksettu arpajaisvero?

  Ei, sillä vaikka tuloverosta vapauttamisen perusteena olikin alun perin arpajaisveroon siirtyminen, perustuu Suomen ulkopuolisten ETA-alueen pelinjärjestäjien pelivoittojen verovapaus nimenomaan em. tasapuoliseen kohteluun, eikä sillä maksavatko ko. pelinjärjestäjät arpajaisveroa tms. kotimaahansa ole mitään merkitystä.

  Mitä vähennyksiä pokerivoitoista voi tehdä?

  Pokerivoitoista voi vähentää suoraan niiden hankkimiseen käytetyt kulut, kuten matkat ja majoituskulut esim. turnausmatkoista. Vain ETA-alueen ulkopuolisiin peleihin liittyvät kulut ovat vähennyskelpoisia. Epäsuoria kuluja, kuten tietokoneen hankinta ja kirjallisuus, voidaan myös vähentää, mutta niiden vähentäminen on hieman mutkikkaampaa. Ensinnäkin, jos tulonsaajalla on palkkatuloja, tehdään niistä viran puolesta tulonhankkimisvähennys, ja muita kuluja voi vähentää vain sen ylittävältä osalta. Sen sijaan, jos palkkatuloja ei ole, ei tulonhankkimisvähennystäkään tehdä. Tietokone vähennetään pääsääntöisesti vuotuisin 25% poistoin, ja vähennysprosentti poistosta voi olla 50% tai 100% riippuen siitä käytetäänkö konetta pääasiallisesti työkäytössä vai ei. Alle 1000 euron hankinnan voi vähentää myös kerralla.

  Minkä vuoden tuloa pokerivoitot ovat?

  Pokerivoitot ovat veronalaista tuloa sen mukaan, koska pelaaja on saanut ne hallintaansa. Nettipeleissä tämä tarkoittaa käytännössä hetkeä, jona ne on maksettu pelaajan pelitilille. Kotiutusajankohdalla ei ole merkitystä.

  Miten ulkomaan valuutassa maksetut voitot muutetaan euroiksi verotusta varten?

  Varmin, joskin työläin tapa on muuttaa kukin voitto, tappio tai kulu euroiksi sen syntymishetken valuuttakurssin mukaan. Toinen tapa laskea kaikki tietyssä valuutassa tiettynä vuonna syntyneet voitot, tappiot ja kulut yhteen ja muuttaa euroiksi vuoden keskikurssin mukaan. Tilanteesta riippuen tämä voi olla pelaajalle edullista tai haitallista.

  Miten steikkaus, sponsorointi ja muut voitonjakosopimukset vaikuttavat verotukseen?

  Sponsorointi on veronalaista tuloa pelaajalle. Jos pelaaja saa sponsorin ETA-alueen turnaukseen, maksetaan vero sponsoroinnin arvosta, ja voitot ovat verottomia. ETA-alueen ulkopuolella voitosta vähennetään kulut ja sponsorille maksettava osuus voitosta, jonka jälkeen jäävä osuus + sponsoroinnin arvo on veronalaista. Jos sponsori maksaa kuluja vastikkeetta (ts. ei edellytä osuutta voitosta tai muutakaan vastiketta, kuten näkyvyyttä tms), voi sponsorointi kuulua lahjaverotuksen piiriin.

  Sponsoroijan osalta tilanne ei ole selkeästi määritelty, mutta on syytä olettaa, että sponsoroijalle mahdollisesti tuleva voitto-osuus on veronalaista tuloa riippumatta mistä se on saatu. Voiko tästä tulosta vähentää sponsoroinnin kulut on epäselvää, mutta ainakaan yksityishenkilön ei kannata olettaa, että voi. Yrityksillä vähennysoikeus syntynee, jos sponsorointi liittyy yrityksen normaaliin liiketoimintaan.

  Pelaajien väliset aidot voitonjakosopimukset, esim. kaksi samaan turnaukseen osallistuvaa pelaajaa sopii jakavansa voitot/tappiot voidaan huomioida verotuksessa. Tällöin kummankin tuloksi tulee sovittu osuus yhdessä saaduista voitoista, ja kummankin kuluksi sovittu osuus kuluista. Näin laskettujen tulojen veronalaisuus ja kulujen vähennyskelpoisuus määräytyy pelipaikan mukaan kuten muissakin pokerivoitoissa/kuluissa.

  Steikkauksen osalta verottaja ei ole antanut selkeää ohjetta, mutta on mahdollista, että steikkausta käsitellään kuten sponsorointia. Ainakaan ei voi ilman muuta olettaa, että sen enempää pelaajan saama steikki kuin steikkaajan mahdollisesti saama voitto-osuus olisivat verovapaita.

  Miten pokerivoitot ja vähennykset ilmoitetaan?

  Kaikki voitot ja vähennykset ilmoitetaan loppukeväästä palauttamalla esitäytetty veroilmoitus asianmukaisesti korjattuna/täydennettynä. Pokerivoitot ilmoitetaan muut ansiotulot -kohtaan. Kalenterivuoden 2009 voitot ilmoitetaan keväällä 2010 jne. Veroilmoitusta voi täydentää alkusyksyyn asti.

  Pitääkö myös verovapaat voitot ilmoittaa?

  Laki ei velvoita verovapaiden tulojen ilmoittamiseen. Joissain tilanteissa voi olla järkevää ilmoittaa myös verovapaita tuloja esim. lisätietoina, jos vaikkapa pelaaja on tehnyt verottajan tietoon tulevia hankintoja, joita ei voi verotettavilla tuloilla selittää. Tällöin on mahdollista, että verottaja ei pyydä erillistä selvitystä, jonka se melko varmasti muuten pyytäisi. On kuitenkin huomattava, että verotuksen määrään tällä ei ole vaikutusta, ainoastaan voi olla mahdollista selvitä vähemmällä vaivannäöllä, eikä sekään ole varmaa. Mikäli jonkin saitin ETA-status on epäselvä, on varminta ilmoittaa ko. saitin voitot ja katsoa tulos.

  Mikä on ennakonpidätys ja miten se liittyy pokerivoittoihin?

  Suomessa normaalista ansiotulosta (lähinnä työnantajan maksama palkka) pidätetään maksun yhteydessä ennakko, joka tilitetään verottajalle. Ennakon suuruus määräytyy odotettavissa olevien tulojen perusteella. Useimmissa tapauksissa ennakonpidätys vastaa lopullista veroa melko hyvin. Erotus maksetaan verovelvolliselle veronpalautuksena tai peritään jälkiverona. Pokerivoitoista ennakkoa ei pidätetä, vaan verovelvollinen joutuu maksamaan sen halutessaan omatoimisesti. Tätä omatoimista ennakonpidätystä kutsutaan ennakon täydennysmaksuksi, ja se huomioidaan verotuksessa kuten ennakonpidätys.

  Miten ja koska maksan ennakon täydennysmaksun?

  Mikäli veronalaisia pokerivoittoja on sen verran, että niistä menee veroa yli 650 euroa (vuonna 2008), kannattaa harkita ennakon täydennysmaksun maksamista, koska jälkiveron ylittäessä 650 euroa siitä pitää maksaa myös korkoa. Korko on korkeampi 10000 euron ylittävältä osalta. Ennakon täydennysmaksu maksetaan tavallisella tilisiirrolla, jonka viestikenttään merkitään tietyllä tavalla koodattuna maksajan henkilötunnus ja verovuosi. Tilisiirtolomakkeen täyttöohjeineen saa verottajan www-sivuilta (http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=2230;32261). Ennakon täydennysmaksu on maksettava tammikuun loppuun mennessä, jos haluaa välttyä koroilta. Jos maksat ennakon täydennysmaksun, muista tarkistaa, että se on merkitty oikein esitäytettyyn veroilmoitukseen.

  Miten veronpalautukset ja jälkiverot menevät pokerivoitoissa?

  Aivan kuten muissakin veroissa. Veroilmoituksella ilmoitettujen tulojen ja vähennysten perusteella lasketaan lopullinen vero, josta vähennetään maksetut ennakot ml. ennakon täydennysmaksu. Erotuksen perusteella maksetaan joko palautusta joulukuun alussa tai peritään jälkiveroa joulukuussa (ja helmikuussa, jos summa ei ole aivan pieni).

  Mitä tositteita pokerivoitoista tarvitaan?

  Tästä ei ole vakiintunutta käytäntöä, mutta verottaja vaatii yleensä “luotettavan selvityksen”. Minimissään kannattaa olla tosite (esim. kuvaruutukopio) kunkin pelitilin tilanteesta vuoden alussa ja lopussa sekä kaikista talletuksista ja nostoista. Näiden perusteella voidaan laskea kunkin vuoden voitto tai tappio jokaisella saitilla. Jos saitin ETA-status sattuisi muuttumaan vuoden aikana, kannattaa ottaa tosite myös muutoshetken tilanteesta. Mikäli haluaa pelata varman päälle, kannattaa lisäksi pitää yksityiskohtaista kirjanpitoa kaikista peleistä, bonuksista, rakebackeistä, kuluista, kotiutuksista ja talletuksista.

  Liitetäänkö tositteet veroilmoitukseen?

  Tositteita ei tarvitse liittää veroilmoitukseen, mutta ne pitää säilyttää mahdollista selvityspyyntöä ja/tai verotarkastusta varten. Mikäli pelejä on paljon ja monella saitilla, voi olla hyödyllistä liittää veroilmoitukseen vapaamuotoinen yhteenveto peleistä ja kuluista.

  Kauanko tositteet pitää säilyttää?

  Tositteet pitää säilyttää viisi vuotta verotuksen päättymisestä. Verotus päättyy verovuotta seuraavan vuoden lopussa, eli 2009 verotus päättyy vuoden 2010 lopussa, joten 2009 tositteet pitää säilyttää 31.12.2015 asti.

  Mistä verottaja saa tietää voittoni, jos en ilmoita niitä?

  Verottajan ei tarvitse saada tietää voittojasi. Verotus toimii siten, että jos verottaja epäilee sinulla olevan veronalaisia tuloja, joita et ole ilmoittanut, se pyytää sinulta selvitystä. Jos se ei ole tyytyväinen selvitykseen, se voi verottaa oman harkintansa mukaan ja määrätä lisäksi veronkorotuksen. Jos olet eri mieltä, sinun tulee todistaa olevasti oikeassa. Epäilys ilmoittamattomista tuloista voi syntyä monella tavalla. Useimmissa tapauksissa syinä ovat varallisuuden selittämätön lisäys (esim. asunnon tai arvopaperien osto), ilmianto tai julkisuus.

  Mitä seuraa voittojen ilmoittamatta jättämisestä?

  Mikäli verottaja on sitä mieltä, että verovelvollinen on jättänyt veronalaisia tuloja ilmoittamatta, se voi määrätä veronkorotuksen. Mikäli rike on vähäistä pahempi, asia voidaan jättää syyttäjälle syyteharkintaan. Mikäli syyttäjä katsoo aiheelliseksi, se nostaa syytteen tuomioistuimessa, joka voi tuomita sakkoja tai vankeutta. Maksimirangaistus törkeästä veropetoksesta on neljä vuotta vankeutta.

  Mitä on arvioverotus?

  Arvioverotus on verottajan harkinnan mukaan tapahtuva verotus, kun verottaja ei ole saanut mielestään riittävää tai oikeaa selvitystä tuloista. Pääsääntöisesti voi sanoa, että arvioverotettavaksi joutuminen ei ole koskaan verovelvollisen kannalta hyvä vaihtoehto.

  Mistä löydän lisätietoja verotuksesta?

  Parhaiten verotustietoa löytää verottajan sivuilta http://www.vero.fi

  Mitkä lait ja asetukset liittyvät asiaan ja mistä ne löytyvät?

  Tärkeimpiä pokerivoittojen veronalaisuuteen ja verotukseen liittyviä lakeja ovat:

  – Arpajaislaki
  – Arpajaisverolaki
  – Tuloverolaki
  – Laki verotusmenettelystä
  – Rikoslaki

  Kaikki löytyvät http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa

  #577193
  asikainl
  Participant

  Erittäin hyvin kirjoitettu FAQ.

  Kannattaa tosiaan huomata tuo ennakontäydennysmaksu-kohta, sillä hoituu koko homma. Käytännössä siis verovuotta seuraavan tammikuun loppuun asti homma on aikaa hoitaa ja ainakin oman kokemuksen mukaan homma toimii helpoiten niin, että marssii paikalliseen verotoimistoon heti tammikuun ekoina päivinä (silloin tietää tarkat tulot) – ei tarvitse olla sen paikkakunnan toimisto jossa on kirjoilla. Siellä ilmoittaa virkailijalle että “olen saanut X€ summan ansiotuloverotuksen alaisia tuloja mistä ennakkoja ei ole pidätetty, paljonko mun pitää maksaa ennakontäydennystä?”. Virkailija näppäilee laskuriin summan ja antaa sulle käteen ennakontäydennysmaksua varten tilisiirtolappusen, jonka vie sitten omaan pankkikonttoriin ja pyytää suorittamaan tilisiirron.

  Sitten kun verokortti saapuu kotiin keväällä, niin siellä on jo merkattu se ennakontäydennys jonka olet suorittanut, mutta joudut vielä täyttämään sen saman X€ summan “muut ansiotulot”-kohtaan (ja mahdollisesti haluamasi vähennykset jos niitä haluat) ja täyttää lisätietoja-kohtaan mistä summa koostuu ja eikun verokortti postiin. Homma sillä hoidossa – saattavat soittaa vielä kesällä ja kysyä lisätietoja; todennäköisesti harvoin soittelevat edes jos summa käsittää vain rahapelivoittoja ja lisätiedoissa on maininnut sen.

  Tämä topicci varmaan kannattaa laittaa stickyksi tälle foorumillekin, koska tuosta etusivulta tuo linkki tippuu pois ajan myötä.

  #577211
  Doyle
  Participant

  Aivan loistava esitys. Valitettavaa on, että ketju täyttyy pian “Mistä veroilmoituksia saa ja pitääkö nimi laittaa alle- kysymyksistä”. Stickyksi laittamista kannatan myös vahvasti.

  Yksi täsmennys:
  @hauturi wrote:

  Mikäli jonkin saitin ETA-status on epäselvä, kannattaa ilmoittaa ko. saitin voitot ja katsoa tulos.

  Kannattaminen on suhteellinen käsitys. Oikeutta voi verottajalta saada tai olla saamatta. Voi hyvinkin kannattaa olla ilmoittamatta minkään verovapaan saitin tuloja, koska tulos voi olla epäedullinen, vaikka perusteet olisivat riittävät. Jos on vilpittömässä mielessä jättänyt ilmoittamatta omasta mielestään verovapaan saitin tuloja, ja myöhemmin joku muu hankkii ennakkopäätöksen, jossa saitti todetaan sitten kuitenkin verolliseksi, voi jopa selvitä veronkorotuksetta, kun tulot sitten myöhässä ilmoittaa. Jos kukaan ei kuuteen vuoteen selvitä asiaa, niin sitten oli ainakin varmasti verovapaa saitti.

  Eli jos haluaa olla rauhassa paperisodalta ja mahdollisilta oikeusmurhilta, kannattaa ehkä pelata omasta mielestään ETA-saiteilla, olla hankkimatta selvittämätöntä omaisuudenlisäystä ja olla ilmoittamatta mitään.

  #577215
  AA23
  Participant

  Hieno artikkeli.

  Yksi täydennysehdotus:
  @hauturi wrote:

  Mitä vähennyksiä pokerivoitoista voi tehdä? …

  Tuohon vähennys-kohtaan voisi lisätä maininnan siitä, että vähennyksiä voi tehdä vain veronalaisten tulojen hankkimismenoista. Koska ETA-alueen turnausvoitot ovat verottomia, ovat niiden saamiseksi tehdyt menot/investoinnit verovähennyskelvottomia. (Ja sama tietysti käteispelejäkin koskien.)

  #577295
  credit
  Participant

  @hauturi wrote:

  Onko jossain kattava lista ETA-saiteista?

  Ei tiettävästi, ja sellaisen ylläpito olisikin käytännössä mahdotonta, koska saitteja syntyy ja kuolee, ne vaihtavat verkkoa ja toimipaikkaa ja niiden lisensseissä tapahtuu muutoksia jatkuvasti.

  Eikös veroviranomaisilla ollut jossain vaiheessa (vajaa vuosi sitten) tarkoitus julkaista kattava lista ETA-saiteista? Muistaakseni sellaisesta ainakin jossain näistä lukuisista veroaiheisista ketjuista puhuttiin … Toivoton projektihan kattavan listan aikaansaaminen ja ylläpitäminen totta kai olisi, mutta onko kellään mitään tietoa, mitä kyseiselle projektille kuuluu tällä hetkellä?

  #577332
  hauturi
  Participant

  @Doyle wrote:

  Yksi täsmennys:
  @hauturi wrote:

  Mikäli jonkin saitin ETA-status on epäselvä, kannattaa ilmoittaa ko. saitin voitot ja katsoa tulos.

  Kannattaminen on suhteellinen käsitys. Oikeutta voi verottajalta saada tai olla saamatta. Voi hyvinkin kannattaa olla ilmoittamatta minkään verovapaan saitin tuloja, koska tulos voi olla epäedullinen, vaikka perusteet olisivat riittävät. Jos on vilpittömässä mielessä jättänyt ilmoittamatta omasta mielestään verovapaan saitin tuloja, ja myöhemmin joku muu hankkii ennakkopäätöksen, jossa saitti todetaan sitten kuitenkin verolliseksi, voi jopa selvitä veronkorotuksetta, kun tulot sitten myöhässä ilmoittaa. Jos kukaan ei kuuteen vuoteen selvitä asiaa, niin sitten oli ainakin varmasti verovapaa saitti.

  Eli jos haluaa olla rauhassa paperisodalta ja mahdollisilta oikeusmurhilta, kannattaa ehkä pelata omasta mielestään ETA-saiteilla, olla hankkimatta selvittämätöntä omaisuudenlisäystä ja olla ilmoittamatta mitään.

  Muutettu sana “kannattaa” muotoon “on varminta”.

  Viimeistä virkettä en ihan allekirjoita, ilmeisistä syistä.

  #577333
  hauturi
  Participant

  @AA23 wrote:

  Hieno artikkeli.

  Yksi täydennysehdotus:
  @hauturi wrote:

  Mitä vähennyksiä pokerivoitoista voi tehdä? …

  Tuohon vähennys-kohtaan voisi lisätä maininnan siitä, että vähennyksiä voi tehdä vain veronalaisten tulojen hankkimismenoista. Koska ETA-alueen turnausvoitot ovat verottomia, ovat niiden saamiseksi tehdyt menot/investoinnit verovähennyskelvottomia. (Ja sama tietysti käteispelejäkin koskien.)

  Täydennetty.

  #577334
  hauturi
  Participant

  @credit wrote:

  @hauturi wrote:

  Onko jossain kattava lista ETA-saiteista?

  Ei tiettävästi, ja sellaisen ylläpito olisikin käytännössä mahdotonta, koska saitteja syntyy ja kuolee, ne vaihtavat verkkoa ja toimipaikkaa ja niiden lisensseissä tapahtuu muutoksia jatkuvasti.

  Eikös veroviranomaisilla ollut jossain vaiheessa (vajaa vuosi sitten) tarkoitus julkaista kattava lista ETA-saiteista? Muistaakseni sellaisesta ainakin jossain näistä lukuisista veroaiheisista ketjuista puhuttiin … Toivoton projektihan kattavan listan aikaansaaminen ja ylläpitäminen totta kai olisi, mutta onko kellään mitään tietoa, mitä kyseiselle projektille kuuluu tällä hetkellä?

  Tällaisesta on puhuttu, mutta lähde lienee epävarma (muistaakseni joku sanoi verotarkastajan sanoneen jonkun verotarkastuksen yhteydessä näin), ja epäilen vahvasti tuleeko se koskaan toteutumaan, mainituista syistä. Jos toteutuu, niin hienoa, muutetaan tekstiä sitten.

  #577335
  hauturi
  Participant

  @asikainl wrote:

  Tämä topicci varmaan kannattaa laittaa stickyksi tälle foorumillekin, koska tuosta etusivulta tuo linkki tippuu pois ajan myötä.

  Muutettu stickyksi. Lisäksi laitettu boldaukset ja linkit kohdilleen.

  #577378
  lexking
  Participant

  Erittäin pätevä topicci. Itse kaipaisin mukaan vielä mainittuna kaikki “verovapaat” maat. Kun tällainen topic on olemassa, niin mielellään siitä vilkaisisi tilannetta, kun ei aina muista ulkoa mitkä niitä verovapaita maita ja poikkeuksia nyt olivatkatkaan. Myöskin vielä tuo satelliittipaikkojen vero(epä)selvyys kiinnostaisi, eli kun esim starsilla voittaa vaikkapa 10$ turneesta paikan 500$ turneeseen ja sieltä sitten esim 5000$ EPT, miten verotus toimii, jos turnee on verovapaalla alueella ja jos turnee verotettavan tulon alueella. Kun taas tietääkseni verottomalla alueella saavutettu tiketti on verotonta tuloa. Ja vielä miten jos verovapaan saitin puolelta voittaa tiketin esim WSOP main eventiin, mikä on verotettavaa ja mikä vähennyskelpoista?

  #577380
  hauturi
  Participant

  @lexking wrote:

  Erittäin pätevä topicci. Itse kaipaisin mukaan vielä mainittuna kaikki “verovapaat” maat. Kun tällainen topic on olemassa, niin mielellään siitä vilkaisisi tilannetta, kun ei aina muista ulkoa mitkä niitä verovapaita maita ja poikkeuksia nyt olivatkatkaan. Myöskin vielä tuo satelliittipaikkojen vero(epä)selvyys kiinnostaisi, eli kun esim starsilla voittaa vaikkapa 10$ turneesta paikan 500$ turneeseen ja sieltä sitten esim 5000$ EPT, miten verotus toimii, jos turnee on verovapaalla alueella ja jos turnee verotettavan tulon alueella. Kun taas tietääkseni verottomalla alueella saavutettu tiketti on verotonta tuloa. Ja vielä miten jos verovapaan saitin puolelta voittaa tiketin esim WSOP main eventiin, mikä on verotettavaa ja mikä vähennyskelpoista?

  ETA-maat: Alankomaat (pl. merentakaiset alueet), Belgia, Britannia (pl. kanaalisaaret ja Man-saari, ml. Gibraltar), Bulgaria, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kyproksen tasavalta, Latvia, Lichtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska (pl. merentakaiset alueet), Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

  Satelliittien verotus on helpompi ajatella, jos ajattelee voittaneensa rahaa, jonka käyttää pääturnaukseen. Esim. jos verovapaalta saitilta voittaa lipun WSOP pääturnaukseen, on lippu verovapaa, ja pääturnauksesta mahdollisesti saatu voitto veronalaista. Pääturnauksen osallistumiskulut (ml. buy-in) voi vähentää veronalaisista voitoista.

  #577381
  All-in
  Participant

  @lexking wrote:

  Erittäin pätevä topicci. Itse kaipaisin mukaan vielä mainittuna kaikki “verovapaat” maat. Kun tällainen topic on olemassa, niin mielellään siitä vilkaisisi tilannetta, kun ei aina muista ulkoa mitkä niitä verovapaita maita ja poikkeuksia nyt olivatkatkaan. Myöskin vielä tuo satelliittipaikkojen vero(epä)selvyys kiinnostaisi, eli kun esim starsilla voittaa vaikkapa 10$ turneesta paikan 500$ turneeseen ja sieltä sitten esim 5000$ EPT, miten verotus toimii, jos turnee on verovapaalla alueella ja jos turnee verotettavan tulon alueella. Kun taas tietääkseni verottomalla alueella saavutettu tiketti on verotonta tuloa. Ja vielä miten jos verovapaan saitin puolelta voittaa tiketin esim WSOP main eventiin, mikä on verotettavaa ja mikä vähennyskelpoista?

  Jos voitat Starsilta lipun verovapaalle alueelle, niin verotettavaa tuloa on verottomalla alueelle voitetun lipun hinta, majoitus sekä matkaan ja elämistä varten saadut dollarit. Jos voitat 10usd satelliistista lipun isompaan satelliittiin (500usd), on tämäkin veronalaista tuloa, mutta samalla turnausmaksu 500usd on vähennyskelpoinen, eli nettona ei tule verotettavaa. Verovähennyksenä voit käyttää tätä 10usd:tä, joka oli alkuperäinen osanottomaksu. Tietysti kaikki muutkin Starsilla saman vuoden aikana tulleet tappiot voit vähentää (mutta voitot on lisättävä verotettavaan tuloon).

  Jos voitat turnauslipun ETA-alueen ulkopuolelle, on lippu veronalaista, mutta turnausmaksu on vähennyskelpoinen -> nettotulo nolla. Sama koskee majoitusta. Jos saat rahaa lentoja sekä elämistä varten, on tämä raha veronalaista. Vähentää saat lennot, taksit yms. Säilytä kuitit. Ravintolalaskuja tuskin voi vähentää.
  ETA-alueen ulkopuolelta saatu turnausvoitto on kokonaisuudessaan veronalaista. Et voi vähentää enää turnausmaksua toiseen kertaan, se oli jo huomioitu Starsilta voitetun turnauslipun yhteydessä. Tipit voi kyllä vähentää, jos voi osoittaa tipanneensa.

  #577389
  some1
  Member

  Kuinka kauan verottajalla on oikeus vaatia selvitystä jostain vuodesta. Eli jos olen voittanut vuonna 2001 ei-eta saitilta x euroa, voiko verottaja vaatia vielä tänäpäivänä saataviaan?

  #577392
  hauturi
  Participant

  @some1 wrote:

  Kuinka kauan verottajalla on oikeus vaatia selvitystä jostain vuodesta. Eli jos olen voittanut vuonna 2001 ei-eta saitilta x euroa, voiko verottaja vaatia vielä tänäpäivänä saataviaan?

  5 vuotta verotuksen päättymisestä (ks. kysymys “kauanko tositteet pitää säilyttää”), eli ei voi enää.

  #577411

  Ovatko rakeback, bonukset ja affitulot veronalaisia?

  Rakebackit ja bonukset rinnastuvat muihin pokerivoittoihin, ja niiden osalta saamispaikka ratkaisee samalla tavalla: ETA-alueelta saadut ovat verovapaita, ja ETA-alueen ulkopuolelta saadut ovat veronalaisia. Affitulot ovat aina veronalaisia.

  Mitenkäs affiliate tulot yrityksen kannalta. Täytyykö yrityksen maksaa affiliatetuloista arvonlisävero? Yksi verottajatäti sanoi, että kyseessä saattaisi olla sähköisen kaupankäynnin välittämistä ja tämän voisi merkitä alv 0%. Verotäti ei siis ollut varma. Jatko kyselyihin/yhteydenottoihin ei sitten enää vastattukkaan.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 225 total)
 • The forum ‘Veroasiat’ is closed to new topics and replies.