• Yksityinen osakeyhtiö

  Home Forums Pokeritieto Veroasiat Yksityinen osakeyhtiö

  Viewing 14 posts - 136 through 149 (of 149 total)
  • Author
   Posts
  • #808351
   hauturi
   Participant

   @KainMcAdam wrote:

   @kenties wrote:

   Suomessa on vallalla ikiaikainen uskomus, että yritykset masavat vähemmän veroja kuin sukankuluttajat.

   Tuon uskomuksen johdosta on sitten perustettu sen sata osakeytiötä, vain jotta perustajat ovat havainnet osakepääoman menetetyksi….

   Jos rahaa tulee enemmän kuin ehtii tuhlata, niin osakeyhtiöön sitä saa kätevästi varastoon. Voi sitten nostella verovapaita osinkoja tästä kasvaneesta pääomasta.

   Joskin yritys joutuu maksamaan siitä voitostaan veroa (ja jos toiminta on kovin pientä, voisi henkilökohtainen veroprosentti jäädä alle yrityksen veroprosentin). Tietysti osakeyhtiöllä on huomattavasti monipuolisemmat keinot verosuunnitteluun kuin yksityishenkilöllä.

   #808355
   KainMcAdam
   Participant

   @hauturi wrote:

   @KainMcAdam wrote:

   @kenties wrote:

   Suomessa on vallalla ikiaikainen uskomus, että yritykset masavat vähemmän veroja kuin sukankuluttajat.

   Tuon uskomuksen johdosta on sitten perustettu sen sata osakeytiötä, vain jotta perustajat ovat havainnet osakepääoman menetetyksi….

   Jos rahaa tulee enemmän kuin ehtii tuhlata, niin osakeyhtiöön sitä saa kätevästi varastoon. Voi sitten nostella verovapaita osinkoja tästä kasvaneesta pääomasta.

   Joskin yritys joutuu maksamaan siitä voitostaan veroa (ja jos toiminta on kovin pientä, voisi henkilökohtainen veroprosentti jäädä alle yrityksen veroprosentin). Tietysti osakeyhtiöllä on huomattavasti monipuolisemmat keinot verosuunnitteluun kuin yksityishenkilöllä.

   Tarkoitin tietysti noilla boldatuilla, että rahaa tulee sisään (tulos ennen itselle nostettua palkkaa) esim. 100 000 euroa vuodessa. Siitä voi sitten nostaa palkkana tarvittavan määrän esim. 35 000 euroa (ja maksaa tästä henkilökohtaisen tuloveron) ja jättää loput pääomaksi. Yrityksen veroprosentti (26 % tuosta 65 000 eurosta) jää varmasti alle 100 000 euron tuloveroprosentin.

   Totta tietysti sekin, ettei tuo osinko ole “verovapaata”, koska yritys on maksanut siitä jo veron, mutta jakamalla osinkona enintään 9 prosentin tuotto osakkeen matemaattisesta arvosta vältytään tuplaverotukselta.

   #808490
   –Kilppari–
   Participant

   @lutti wrote:

   Jos kuvitellaan, että yksi vuoteni koostuisi vaikka seuraavista tapahtumista:
   – teen montunkaivuuta ja rakentamista siten, että tienaan 50000e
   – matkustan vaikka WSOP:hen ja kulutan matkakuluihin 5000e ja turnauslippuihin 20000e
   – tietenkään en rahasta yhdestäkään turnauksesta
   – firman tulot on 25000e ja maksan siitä verot. Käsittääkseni ne ovat huomattavasti pienemmät kuin maksaa verot koko 50kilosta?

   Hauturi tuossa edellä totesi, että pelaaminen ei voi kuulua yhtiön elinkeinotulolähteeseen.
   Tämä tarkoittaisi sitä, että pelaaminen muodostaisi verotuksessa yhtiön sisällä oman tulolähteen. (henkilökohtainen tulolähde)
   Tämän henkilökohtaisen tulolähteen tulot ja menot laskettaisiin erikseen elinkeinotoiminnan tuloista ja menoista. Edellä olevan esimerkin mukaan tästä taas seuraisi, että pelaamisen tulolähde muodostuisi tappiolliseksi.
   Nykyisten säännösten mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tappiota ei saa vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteen voitosta. Sen saa vähentää myöhempinä vuosina vain henkilökohtaisen tulolähteen voitosta. Maksaisit siis verot 50kilosta ja pelamisen tappio jäisi odottamaan pelaamisen voittoja.
   Edellä mainittu henkilökohtainen tulolähde ei tarkoita yhtiön osakasta vaan se on yhtiön sisäinen verotuksessa käytettävä laskentamenettely. Yhtiöllä voi olla elinkeinotoiminnan-, maatalouden- ja henkiökohtainen tulolähde.
   Tarkastelun kohteeksi verottajan taholta voisi tulla myös ns “peitelty osingonjako”.

   Ok. Oletetaan, että firman nimissä ei saa siis pelata. Pelaaminen ETA-alueen ulkopuolella on oma tulonlajinsa josta maksetaan verot. Otetaan siihen liityen toinen verokysymys ihan henkilöverotuksesta:

   Säilyykö tappiot verovehennyskelpoisina samoin kuin esimerkiksi pörssikaupassa tehdyt tappiot muutaman vuoden ajan?

   Eli jos käyn Vegasissa neljänä vuonna peräkkäin ja dokumentoin raskaat tappiot kolmelta ensimmäiseltä vuodelta, niin voinko vähentää ne neljännen vuoden luckboxauksesta?

   #808508
   hauturi
   Participant

   @–Kilppari– wrote:

   @lutti wrote:

   Jos kuvitellaan, että yksi vuoteni koostuisi vaikka seuraavista tapahtumista:
   – teen montunkaivuuta ja rakentamista siten, että tienaan 50000e
   – matkustan vaikka WSOP:hen ja kulutan matkakuluihin 5000e ja turnauslippuihin 20000e
   – tietenkään en rahasta yhdestäkään turnauksesta
   – firman tulot on 25000e ja maksan siitä verot. Käsittääkseni ne ovat huomattavasti pienemmät kuin maksaa verot koko 50kilosta?

   Hauturi tuossa edellä totesi, että pelaaminen ei voi kuulua yhtiön elinkeinotulolähteeseen.
   Tämä tarkoittaisi sitä, että pelaaminen muodostaisi verotuksessa yhtiön sisällä oman tulolähteen. (henkilökohtainen tulolähde)
   Tämän henkilökohtaisen tulolähteen tulot ja menot laskettaisiin erikseen elinkeinotoiminnan tuloista ja menoista. Edellä olevan esimerkin mukaan tästä taas seuraisi, että pelaamisen tulolähde muodostuisi tappiolliseksi.
   Nykyisten säännösten mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tappiota ei saa vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteen voitosta. Sen saa vähentää myöhempinä vuosina vain henkilökohtaisen tulolähteen voitosta. Maksaisit siis verot 50kilosta ja pelamisen tappio jäisi odottamaan pelaamisen voittoja.
   Edellä mainittu henkilökohtainen tulolähde ei tarkoita yhtiön osakasta vaan se on yhtiön sisäinen verotuksessa käytettävä laskentamenettely. Yhtiöllä voi olla elinkeinotoiminnan-, maatalouden- ja henkiökohtainen tulolähde.
   Tarkastelun kohteeksi verottajan taholta voisi tulla myös ns “peitelty osingonjako”.

   Ok. Oletetaan, että firman nimissä ei saa siis pelata. Pelaaminen ETA-alueen ulkopuolella on oma tulonlajinsa josta maksetaan verot. Otetaan siihen liityen toinen verokysymys ihan henkilöverotuksesta:

   Säilyykö tappiot verovehennyskelpoisina samoin kuin esimerkiksi pörssikaupassa tehdyt tappiot muutaman vuoden ajan?

   Eli jos käyn Vegasissa neljänä vuonna peräkkäin ja dokumentoin raskaat tappiot kolmelta ensimmäiseltä vuodelta, niin voinko vähentää ne neljännen vuoden luckboxauksesta?

   Verottajan ohjeesta (http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/2008/Pokeritulojen_verotuksesta%2810005%29):

   Pokeripelistä saadun verotettavan tulon laskemista on lähtökohtaisesti perusteltua arvioida mainittuja harrastustoimintaa koskevia periaatteita vastaavalla tavalla. Tämän mukaisesti kunkin vuoden verotettava tulos tästä toiminnasta tulee laskea vähentämällä pokerin pelaamisesta verovuoden aikana saaduista tuloista pokerin pelaamisesta verovuoden aikana aiheutuneet kulut. Jos kulut ovat tuloja suuremmat, alijäämä on tuloverolain 31 §:n 4 momentissa tarkoitettu vähennyskelvoton elantokustannus. Alijäämää ei voida vähentää verovuoden muista veronalaisista tuloista. Pokerin pelaamisesta olevat menot, kuten panokset, turnausmaksut ja turnauksiin liittyvät matkakustannukset, ovat myös tavallisesti sen luonteisia, etteivät ne kerrytä tuloa enää myöhempinä vuosina. Tämän vuoksi lähtökohtana tulee pitää, ettei niitä voida vähentää myöskään seuraavien verovuosien pokeritulosta.

   Käytännössä saattaa esiintyä myös tapauksia, joissa pokerin pelaaminen ei ole pelkästään harrastusluonteista, vaan henkilö pelaa pokeria päätoimisesti osallistumalla turnauksiin ja saa pelaamisesta toimeentulonsa. Tällainen toiminta voi olla perusteltua katsoa varsinaiseksi tulonhankkimistoiminnaksi. Menojen vähennyskelpoisuuden kannalta tämä merkitsee sitä, että henkilöllä on oikeus vähentää ansiotulosta pokeritulon hankkimisesta johtuneet menot periaatteessa myös siltä osin kuin ne ylittävät verovuonna pokerin pelaamisesta saadut tulot.

   Jotta pelaaminen voidaan katsoa varsinaiseksi tulonhankkimistoiminnaksi, tulee sen olla jatkuvaa ja intensiivistä. Tällaisena toimintaa voidaan pitää, jos henkilö selvittää saaneensa pidemmän ajan kuluessa, useamman verovuoden aikana, pääasialliset ansiotulonsa ja toimeentulonsa pokerin pelaamisesta. Tällöin otetaan huomioon paitsi veronalaiset pokeritulot myös sellaiset pokerista saadut tulot, jotka ovat tuloverolain 85 §:n perusteella tuloverosta vapaat.

   Eli: jos pelaaminen on harrastus, ei voi vähentää. Jos pelaaminen on “varsinaista tulonhankkimistoimintaa”, niin voi vähentää. Ks. boldaus.

   #808522
   Aziz
   Participant

   (Tuloverolaki)

   TAPPIONTASAUS
   117 §
   Tappio ja sen vähentäminen
   Vahvistettu tappio vähennetään seuraavien vuosien tuloista siten kuin tässä osassa säädetään.

   Tappiot vähennetään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat syntyneet.

   118 § (1 ja 2 mom, 3 mom pääomatuloon liittyvä, ei kuulu tähän pokerituloasiaan)
   Ansiotulolajin ja pääomatulolajin tappio
   Luonnollisen henkilön ansiotulolajin tappio vähennetään valtionverotuksessa seuraavan 10 verovuoden aikana verovuoden ansiotulosta ja kunnallisverotuksen verovuoden tulosta sitä mukaa kuin näitä tuloja syntyy.

   Ansiotulolajin tappiolla tarkoitetaan sitä määrää, jolla verovelvollisen ansiotulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden vähennysten yhteismäärä verovuonna ylittää hänen veronalaisten ansiotulojensa määrän.

   #810442
   Sparx
   Member

   Siis onko siinä eroa aikaisempien vuosien tappioden vähentämisessä pelaako yksityishenkilönä vai yrityksen nimissä?
   Yritys voi vähentää tappioita seuraavan 10 vuoden aikana (jos siis ylipäätään yrityksen nimissä pelaaminen on sallittua). Entä yksityishenkilö?

   Jos pelaan esim. WSOP:n vuosina 2012-2020 (9 kertaa) aina ilman rahasijoja ja v.2021 munkitan esim. 500,000€. Buy-in olisi joka vuosi esim. 10,000$.
   Maksanko vuonna 2021 veroa 500,000€ vai 400,000€ summasta, olettaen että en pelaa mitään muuta enkä voi vähentää mitään muita kuluja?

   #810443
   hauturi
   Participant

   @Sparx wrote:

   Siis onko siinä eroa aikaisempien vuosien tappioden vähentämisessä pelaako yksityishenkilönä vai yrityksen nimissä?
   Yritys voi vähentää tappioita seuraavan 10 vuoden aikana (jos siis ylipäätään yrityksen nimissä pelaaminen on sallittua). Entä yksityishenkilö?

   Jos pelaan esim. WSOP:n vuosina 2012-2020 (9 kertaa) aina ilman rahasijoja ja v.2021 munkitan esim. 500,000€. Buy-in olisi joka vuosi esim. 10,000$.
   Maksanko vuonna 2021 veroa 500,000€ vai 400,000€ summasta, olettaen että en pelaa mitään muuta enkä voi vähentää mitään muita kuluja?

   Vastaisikohan tuossa ihan vähän ylempänä oleva viestini tähän?

   #810447
   Sparx
   Member

   @hauturi wrote:

   Vastaisikohan tuossa ihan vähän ylempänä oleva viestini tähän?

   Osittain, mutta ei täydellisesti. Kulut saa vähentää saman vuoden tuloista, kun pelaa päätoimisesti. Tämä OK. “Henkilöllä on oikeus vähentää ansiotulosta pokeritulon hankkimisesta johtuneet menot periaatteessa myös siltä osin kuin ne ylittävät verovuonna pokerin pelaamisesta saadut tulot”. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Saan palkintoina 100,000$, mutta menetän bineihin 150,000$. Vahvistetaanko tästä alijäämä verotuksessa 50,000$, jonka VOIN vähentää seuraavien vuosien palkintotienesteistä? Vai lähdetäänkö taas seuraavan vuotena “nollasta”?

   Jos vastasit tähän, niin laita linkki. En löytänyt äkkiseltään selkeää vastausta. Kysymys on itse asiassa sama mitä Kilppari esittikin jo aiemmin. Vrt. tappiot pörssikaupassa, jotka voin vähentää voitoista seuraavan 3 vuoden aikana.

   #810453
   hauturi
   Participant

   @Sparx wrote:

   @hauturi wrote:

   Vastaisikohan tuossa ihan vähän ylempänä oleva viestini tähän?

   Osittain, mutta ei täydellisesti. Kulut saa vähentää saman vuoden tuloista, kun pelaa päätoimisesti. Tämä OK. “Henkilöllä on oikeus vähentää ansiotulosta pokeritulon hankkimisesta johtuneet menot periaatteessa myös siltä osin kuin ne ylittävät verovuonna pokerin pelaamisesta saadut tulot”. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Saan palkintoina 100,000$, mutta menetän bineihin 150,000$. Vahvistetaanko tästä alijäämä verotuksessa 50,000$, jonka VOIN vähentää seuraavien vuosien palkintotienesteistä? Vai lähdetäänkö taas seuraavan vuotena “nollasta”?

   Jos vastasit tähän, niin laita linkki. En löytänyt äkkiseltään selkeää vastausta. Kysymys on itse asiassa sama mitä Kilppari esittikin jo aiemmin. Vrt. tappiot pörssikaupassa, jotka voin vähentää voitoista seuraavan 3 vuoden aikana.

   Jos olet verottajan mielestä ammattilainen, sinulle voidaan vahvistaa tappio, joka voidaan vähentää tulevien vuosien voitoista.

   #810455
   Sparx
   Member

   Ok. Tämä kuulostaisi järkevältä ja reilulta pelaajan näkökulmasta.

   Kuinka monena tulevana vuotena tappio voidaan vähentää? Ei varmaan ikuisesti?

   #810457
   hauturi
   Participant

   @Sparx wrote:

   Ok. Tämä kuulostaisi järkevältä ja reilulta pelaajan näkökulmasta.

   Kuinka monena tulevana vuotena tappio voidaan vähentää? Ei varmaan ikuisesti?

   Eiköhän se mene Azizin tuossa yllä lainaamaan tuloverolain 118§ 1 mom mukaisesti.

   #810463
   Sparx
   Member

   @hauturi wrote:

   @Sparx wrote:

   Ok. Tämä kuulostaisi järkevältä ja reilulta pelaajan näkökulmasta.

   Kuinka monena tulevana vuotena tappio voidaan vähentää? Ei varmaan ikuisesti?

   Eiköhän se mene Azizin tuossa yllä lainaamaan tuloverolain 118§ 1 mom mukaisesti.

   Eli 10 vuotta. Siis sama kuin yrityksen tapauksessa. Tästä näkökulmasta ei siis ole mitään hyötyä pelata yrityksen nimissä.

   #924104
   Sparx
   Member

   Olisi kiva kuulla päivitystä tähän ketjuun vuonna 2015, onko pokerinpeluuta osana sijoitustoimintaa osakeyhtiön sisällä mahdollista toteuttaa. Sinällään itseäni ei kiinnosta, onko se järkevää vai ei koska tämän voi laskea läpi tilanteesta riippuen ja ei varmasti voi yleistää.

   – Oy:n toimialana sijoitustoiminta (muutetaan tarvittaessa)
   – Oy:n ainoa osakas itse pelaaja (omistus 100%)
   – sijoitustoimintaa osakkeisiin, korkoihin, private equity yms. kohteisiin tällä hetkellä
   – lisättäisi online- ja livepokeri osana sijoitustoimintaa mukaan
   – yrityksellä valmis kassa (aikaisemmasta liiketoiminnasta), jota käytettäisi sijoitustoimintaan, ml. pokeri

   Toivoisin verotuksen tästä pokeritoiminnasta kokonaan yrityksen tasolle siten, että pokerin buy-init, matka- ja hotellikulut voi vähentää täysimääräisesti liiketoiminnan kuluina.

   Mutta onko tämä mahdollista?

   Luin koko ketjun eikä sieltä ainakaan auennut tämä tilanne. Ja oletan, ettei verottajalta ole ennakkopäätöksiä olemassa?
   Tässähän on hirveä porsaanreikä, jos yritys ei voi rekisteröityä pelaajaksi (vaan ainoastaan yksityishenkilö). Tällöin yksityishenkilönä pelaisi yrityksen nimeen lähtökohtaisesti mutta voisi aina rahastuksen sattuessa väittää pelanneensa yksityishenkilönä (voitot verottomina) ja muuten tappion tullessa yrityksen nimissä (tappiot yrityksen kirjanpitoon minimoimaan yritysverotusta).

   #924129
   Aziz
   Participant

   Yrityksen kautta pelaamisen virittelyyn ja ennakkoratkaisun hakemiseen / verottajaa vastaa prosessaamiseen tuollaisessa sisältyisi riski muille ammattipelaajille.

   Pokerinpelaamista pidetään nykyisellään aina TVL:n alaisena. TVL:ssä on selvä verovapaussäännös, jota EVL:ssä ei ole. Wrost case scenario: KHO:n epämieluisa ratkaisu tuossa yritysasiassa avaisi oven myös yksityishenkilö-ammattilaisten verottamiseen EVL:n mukaan. Lallukka (muistaakseni) on jossain yhteydessä tuolla asialla spekuloinut, ja kantanaan kertonut, että jos pelaamista verotettaisiin EVL:n mukaisesti elinkeinotoimintana, pokeritulot eivät olisi verovapaita. Oikeustila on tässä vakiintunut (verottajan ohjeistus), eli ammattipelaajia ei voida verottajan omalla linjanmuutoksella alkaa EVL:n mukaan verottaa, mutta jos tästä joku lähtisi ennakkoratkaisua hakemaan niin asia saattaisi keikahtaa yhtäkkiä ympäri.

   @Sparx wrote:

   Tässähän on hirveä porsaanreikä, jos yritys ei voi rekisteröityä pelaajaksi (vaan ainoastaan yksityishenkilö). Tällöin yksityishenkilönä pelaisi yrityksen nimeen lähtökohtaisesti mutta voisi aina rahastuksen sattuessa väittää pelanneensa yksityishenkilönä (voitot verottomina) ja muuten tappion tullessa yrityksen nimissä (tappiot yrityksen kirjanpitoon minimoimaan yritysverotusta).

   Tuollaiset väitteet eivät menisi läpi.

  Viewing 14 posts - 136 through 149 (of 149 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.