• Yksityinen osakeyhtiö

  Home Forums Pokeritieto Veroasiat Yksityinen osakeyhtiö

  Viewing 15 posts - 106 through 120 (of 149 total)
  • Author
   Posts
  • #704075
   zzz
   Member

   @_Lex_ wrote:

   @Primorsk wrote:

   Viimeisimmässä PokerMagazine – lehdessä on juttua pokeriammattilaisen työttömyysturvasta ja eläkkeestä.

   Lainaus sivulta 37:

   “Yrittäjäksi mielivän on syytä tietää myös se, että yrittäjänä toimiessa kaikki pokerinpelaamisella ansaitut tulot ovat verotettavaa tuloa, oli kyse sitten ETA-alueen ulkopuolelta tai sisäpuolelta saaduista voitoista. Näin on se vuoksi, että elinkeinoverolaissa ei ole tuloverolain 85§ kaltaista säännöstä, jonka mukaan ETA-alueelta saadut voitot ovat verovapaita.”

   Tämä siis kannattaa ottaa huomioon myös ko. projektissa.

   Primorsk

   Tuo on täyttä puppua. Eta-voittojen verottomuus kun perustuu EU-oikeuden päätökseen, jonka mukaan verottajan pitää kohdella eri Eta-alueen yrityksiltä saatuja voittoja verotuksessa samalla lailla. Suomessa ei taida olla firmaa, joka laittaisi rahaa pokeriin tai vedonlyöntiin, mutta arpajaisiin osallistuu varmasti monikin enkä usko, että noista saaduista voitoista on yksikään vielä maksanut veroja. Vaikka toi menisikin noin, niin ei tuo mikään ongelma ole. Ei kukaan sano, että teidän kaikki pelit menisivät tuon firman kautta. Kyllä tossakin tilanteessa voi pelata yksityishenkilönä. Itse kyllä laittaisin kuitenkin ton yhtiön johonkin toiseen maahan.

   #704134
   Aziz
   Participant

   Eikös elinkeinotulosta kuitenkin tehdä nimenomaan elinkeinoverolaissa mainittuja vähennyksiä ja käytetä siellä mainittuja verovapauksia? TVL 2.1 §, EVL 4 – 6 b §, lex specialis derogat legi generali, tulolähdejako ja niinpäinpois…

   #704202
   _Lex_
   Participant

   @Aziz wrote:

   Eikös elinkeinotulosta kuitenkin tehdä nimenomaan elinkeinoverolaissa mainittuja vähennyksiä ja käytetä siellä mainittuja verovapauksia? TVL 2.1 §, EVL 4 – 6 b §, lex specialis derogat legi generali, tulolähdejako ja niinpäinpois…

   Kyllä, mutta EVL:ssä ei ole säännelty arpajaisvoittojen verokohtelua. Koska lex specialis (EVL) ei sisällä yleislaista (TVL) poikkeavaa säännöstä arpajaisvoittojen verotuksesta, yleislain säännös soveltuu. Arpajaisvoitot ovat siis verovapaita myös elinkeinotoiminnan tulolähteessä.

   #704212
   Aziz
   Participant

   Onko sinulla jotain kirjallisuusviitettä mielipiteen pohjaksi?

   EDIT: Elinkeinotulon verotus, Matti Myrsky – Esko Linnakangas, 2006 painos, s. 100: “Veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot (EVL 4 §). Veronalaisen tulon käsite on laaja. Lähtökohtaisesti kaikki tulot ovat veronalaisia. Jos elinkeinoverolaissa ei ole säännöstä, jonka mukaan jokin tulo olisi verovapaata, on se saajalleen EVL 4 §ssä tarkoitettua veronalaista elinkeinotuloa.” TVL:n mukaan verovapaista tuloista ei mainita mitään.

   Siinä olet oikeassa, että TVL on yleislaki, jolla on merkitystä tietyissä asioissa EVL:n soveltamisessa. Sieltä poimitaan määritelmiä tietyille EVL:ssa käytetyille termeille (yhteisö, elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä, kiinteistö, puoliso).

   #704237
   hubbabubba
   Participant

   Kuten tuolla edellä joku sanoi, pelivoittojen verovapaus perustuu siihen että Suomen valtio ei voi syrjiä muualla ETA-alueella toimivaa pelinjärjestäjää suhteessa kotimaisiin monopoleihin verottamalla ulkomaista kun kotimaiset voitot ovat verovapaita. Voi olla niin että lainsäätäjä ei ole huomioinut pelivoittoja elinkeinoverolaissa jos ei ole tullut mieleen että joku yhtiö tällaista toimintaa harjoittaisi, en ole tästä varma, mutta EU-oikeus on hierarkisesti kansallisen oikeuden yläpuolella ja pitäisin aika selvänä että kun kielto on yksiselitteinen, kansalainen (ml. yritykset) voi vedota siihen kansallisessa tuomioistuimessa. EY-tuomioistuin on katsonut että kansallisen lainsäädännön ollessa ristiriidassa EU-oikeuden kanssa, kansallinen lainsäädäntö pitää jättää soveltamatta.

   #704240
   Aziz
   Participant

   Jos yritykset maksavat veroa suomalaisista arpajaisvoitoista, ei ole EYTI:n päätöksen tai EY-oikeuden vastaista verottaa yritysten ETA-arpajaisvoittoja.

   #704249
   hubbabubba
   Participant

   Ai niin jos te ajattelette noin. Siitä en tiedä maksavatko, jos maksavat Suomessa niin toki myös ulkomaisista. Pitipä taas pistää nokka tähän…

   #704259
   _Lex_
   Participant

   @Aziz wrote:

   Onko sinulla jotain kirjallisuusviitettä mielipiteen pohjaksi?

   EDIT: Elinkeinotulon verotus, Matti Myrsky – Esko Linnakangas, 2006 painos, s. 100: “Veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot (EVL 4 §). Veronalaisen tulon käsite on laaja. Lähtökohtaisesti kaikki tulot ovat veronalaisia. Jos elinkeinoverolaissa ei ole säännöstä, jonka mukaan jokin tulo olisi verovapaata, on se saajalleen EVL 4 §ssä tarkoitettua veronalaista elinkeinotuloa.” TVL:n mukaan verovapaista tuloista ei mainita mitään.

   Siinä olet oikeassa, että TVL on yleislaki, jolla on merkitystä tietyissä asioissa EVL:n soveltamisessa. Sieltä poimitaan määritelmiä tietyille EVL:ssa käytetyille termeille (yhteisö, elinkeinoyhtymä, verotusyhtymä, kiinteistö, puoliso).

   Perustin kommenttini tuloverotuksen yleiseen systematiikkaan, jonka mukaan TVL:ää sovelletaan muiden lakien ohella tuloverotukseen myös muissa tulolähteissä, myös muuten kuin pelkästään määritelmien osalta. Lisäksi tiettyjen erien verovapaus on TVL:ssä säädetty koskemaan vain luonnollisia henkilöitä, TVL 85§:ssä rajausta ei ole.

   Kirjoja ei tähän hätään ole saatavilla, mutta täältä saan ainakin jotain tukea:

   http://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=b9b30950-79d1-4a46-9a2b-a8ad6ac6409b&groupId=93865

   Sivu 6

   “Tuloksenlaskenta elinkeinotulolähteessä

   – EVL määrää muiden lakien ohella elinkeinotoiminnan verotettavan nettotulon
   – verovelvollisen harjoittama liiketoimintaa tai ammattitoimintaa muodostavat elinkeinotoiminnan tulolähteen (ks. EVL 2 §)
   – EVL = elinkeinotoiminnan tuloksen määrittämistä verotuksessa koskeva peruslaki
   – muissa elinkeinotulolähteen laskemista koskevissa säädöksissä voi olla säännöksiä tulojen veronalaisuudesta, vähennyskelpoisuudesta, jaksottamisesta, jotka voivat myös poiketa EVL:ssa ilmaistuista pääsäännöistä”

   Onko vastakkaiselle käsitykselle löydettävissä jotain konkreettista tukea?

   #704340
   Aziz
   Participant

   Mun käsikirjastosta löytyi vain pari elinkeinotuloverokirjaa, ja tuo oli oikeastaan ainoa nopeasti löytynyt maininta tuosta. Minusta verovapaudet ovat tulolähdekohtaisia ja tuo oppikirja sanoo myös niin. TVL 2.1 § säätää, että elinkeinotulon laskemisesta säädetään erikseen (eli koko TVL ei sovellu siihen suoraan tuon säädöksen nojalla) ja EVL 4 säätää yleisen veronalaisuuden, johon on poikkeuksia myöhemmin EVL:ssa ja erityissäädöksissä, kuten konserniavustuslaissa.

   Myöskään tuossa luentorungossa ei ole mitään mainintaa henkilökohtaisen tulolähteen verovapauksien soveltamisesta elinkeinoverotuksessa, vaikka siellä on hyvin kattavasti E-kohdassa käyty läpi eri vaihtoehtoja.

   Jos luuhaat yliopistolla niin voitko kysyä vero-oikeuden professorilta tuota asiaa, en usko että tästä päästään yhteisymmärrykseen 🙂

   EDIT: Myöskään Andersson – Ikkala – Penttilä, Elinkeinoverolain kommentaari (2009 painos), ei EVL 4 §:n kohdalla mainitse mitään TVL:n mukaisista verovapauksista, vaan siellä todetaan, että lähtökohtaisesti tulot ovat veronalaisia. Poikkeuksina/tarkennuksina mainitaan mm. konsernituki, virheellinen hinnoittelu (VML) ja väliyhteisötulo. TVL:n verovapauksista ei sanota mitään. Tuo teos on sentään sellainen järkäle, että sieltä kyllä pitäisi TVL-verovapaudet näkyä, jos niitä sovellettaisiin.

   EDIT2: enpäs spämmää uudella viestillä vaan laitan tänne: Konkreettista tukea nyt on ilman muuta se, että tossa lainauksessasi sanotaan:

   “- muissa elinkeinotulolähteen laskemista koskevissa säädöksissä voi olla säännöksiä tulojen veronalaisuudesta, vähennyskelpoisuudesta, jaksottamisesta, jotka voivat myös poiketa EVL:ssa ilmaistuista pääsäännöistä”.

   TVL:ssä ei ole kyse elinkeinotulolähteen tulon laskemisesta, vaan siitä säädetään muualla, niinkuin TVL 2.1 §:ssä sanotaan.

   #704351
   All-in
   Participant

   @Aziz wrote:

   Jos yritykset maksavat veroa suomalaisista arpajaisvoitoista, ei ole EYTI:n päätöksen tai EY-oikeuden vastaista verottaa yritysten ETA-arpajaisvoittoja.

   AInakin Veikkaus ottaa pelejä vastaan ainoastaan suomalaiselta luonnolliselta henkilöltä. Yrityksen ei siis ole mahdollista pelata Veikkauksen pelejä suoraan. Sitä en sitten tiedä, miten viranomaiset suhtautuvat tilanteeseen, jossa yritys esittää että luonnollinen henkilö on pelannut pelejä yrityksen lukuun.

   Luulen, että Ray:n nettipeleihin tulee sama rajoitus.

   #704355
   Aziz
   Participant

   @All-in wrote:

   AInakin Veikkaus ottaa pelejä vastaan ainoastaan suomalaiselta luonnolliselta henkilöltä. Yrityksen ei siis ole mahdollista pelata Veikkauksen pelejä suoraan. Sitä en sitten tiedä, miten viranomaiset suhtautuvat tilanteeseen, jossa yritys esittää että luonnollinen henkilö on pelannut pelejä yrityksen lukuun.

   Luulen, että Ray:n nettipeleihin tulee sama rajoitus.

   Ok. Tarkoitukseni oli sanoa, että jos yritysten osalta lainsäädäntö on sama suomalaisten ja ETA-pelien verollisuuden tai verovapauden osalta, sääntely on EY-oikeuden mukaista. Sehän ei sinänsä edellytä, että yritykset tosiasiallisesti saisivat monopolipalvelutarjoajan tuotteita käyttää.

   #704373
   hauturi
   Participant

   Olen tarkoituksella jättänyt sekaantumatta tähän keskusteluun, koska täällä on elinkeinoverolakia paljon minua paremmin tuntevia. Todettakoon kuitenkin, että itse olen aina ilman sen tarkempia perusteluita ollut siinä uskossa, että TVL:n verovapaudet eivät sellaisenaan ilman muuta koske yrityksiä. Täällä on jo esitetty hyviä perusteluja puolesta ja vastaan, mutten ole vielä muuttanut kantaani.

   Nyt kun keskusteluun osallistuu henkilöitä, joilla on käytettävissään paitsi koulutusta ja osaamista näistä asioista, myös hyviä lähdeteoksia, niin kysyisinkin löytyykö mitään sellaista esimerkkiä, jossa TVL:n mukaan verovapaa tulo olisi yritykselle joko selkeästi verovapaa tai selkeästi verotettava ilman että asiasta on erikseen säädetty EVL:ssä mitään?

   Sinänsä sekin, jos yritys ei voi osallistua Suomessa laillisesti järjestettyihin arpajaisiin, saattaa olla merkittävä tekijä tätä asiaa pohdittaessa, mutta onko niin vain “sattumalta”, vai onko tämä säädetty jossakin?

   #704411
   hubbabubba
   Participant

   No oli sitten pakko pistää vielä lusikka tähän soppaan. Mun mielestä toi elinkeinotuloverolain 4 §:n teksti on aika selvää: “Veronalaisia elinkeinotuloja ovat elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saadut tulot.” Kun vielä seuraavissa pykälissä säädetään siitä mikä ei ole veronalaista tuloa, ilman mainintaa arpajaisvoitoista, pitäisin aika selvänä että kyseisessä laissa on tarkoitettu säätää tyhjentävästi veronalaisesta tulosta ja poikkeuksista pääsääntöön tältä osin. Pitäisin myös selvänä että jos jotain tuloverolain säännöksiä olisi tarkoitettu otettavan huomioon, tästä olisi tehty selvyyden vuoksi maininta. Ajattelisin että lainsäätäjä ei ole ajatellut että mikään yhtiö/muu yhteisö harjoittaisi tällaista toimintaa tulonhankkimistarkoituksessa ja tuota poikkeusta ei siksi ole edes harkittu. Eri yhtiömuotojen lakisääteisenä tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkaille, yhdistyksillä tulee olla aatteellinen tarkoitus (laajassa mielessä, tarkoittaa tietysti kaikenlaista lain mukaista yhteistä toimintaa) ja säätiöt toimivat yleishyödyllisessä tarkoituksessa. Kukaan ei varmasti ole ajatellut että minkään näistä tarkoituksena voisi olla hankkia voittoa peleistä kun ne ovat perinteisesti olleet pelinjärjestäjää suosivia ja pokeri on tullut mukaan vasta viime vuosina. Ja varmaan ei ole ajateltu että monopolitkaan pyörittävät noita pelejään yhtiöitä varten. Eli toisin kuin asiaa enempää ajattelematta luulin edellistä viestiä kirjoittaessa, tämän valossa ei kyllä ole mielestäni mitään perustetta sille että pokerivoitot olisivat verovapaata tuloa yhtiöille ja siten veronalaisia lienevät myös muualta ETA-alueelta saadut voitot. Disclaimerina että en todellakaan ole verolainsäädännön asiantuntija…

   #704941
   _Lex_
   Participant

   On vähän huonosti aikaa tätä penkoa ja lähdeaineisto rajoittuu internettiin. Esitettyjen kommenttien perusteella oma käsitykseni ei ainakaan vielä ole kuitenkaan muuttunut. Täyttämättä viestiä lainauksilla, tässä kommentteja yleisesti esitettyyn.

   Huolimatta TVL 2.1§:stä, tuloverolaki koskee myös elinkeinotulolähteen laskemista. TVL sisältää useita säännöksiä, joita sovelletaan selkeästi myös elinkeinotulolähteessä. Esimerkkinä tästä, samoin kun Hauturin kysymistä verovapaussäännöksistä käy mielestäni yleishyödyllisiä yhteisöjä koskevat TVL 23§, jossa säädetään siitä mitä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotuloon lasketaan. Erät ovat TVL:n perusteella verovapaita yleishyödyllisille yhteisöille ilman että EVL:ssä sanotaan asiasta mitään.

   Toinen säännös josta voisi päätellä jotain on TVL 92a §:n rakennusperinnön hoitoon saatu avustus. Pitäisin hieman erikoisena mikäli kyseinen erä olisi verovapaa ainoastaan henkilökohtaisesti rakennusperintöä kuntoon nikkaroiville.

   Myös muussa lainsäädännössä on verovapaussäännöksiä, joita sovelletaan kaikissa tulolähteissä huolimatta ettei samoja verovapauksia ole säädetty EVL:ssä erikseen koskemaan elinkeinotuloa. En näe syytä miksi tuloverolain säännökset olisivat eri asemassa.

   Tässä tuloverolakia on sovellettu maatalouden tulolähteessä täydentävästi, kun MVL:ssä ei ole säännöksiä tietystä asiasta:

   KHO:2010:25: Kun maatilatalouden tuloverolaissa ei ole luovutusvoiton veronalaisuutta ja voiton määrän laskemista koskevia nimenomaisia säännöksiä, kyseisten osakkeiden luovutukseen sovellettiin tuloverolain luovutusvoiton verottamista koskevia säännöksiä. http://www.kho.fi/paatokset/22260.htm

   Yliopistolla ei ole tarvinnut notkua pitkään aikaan, joten professoreilta kysyminen ei tähän väliin onnistu. Todennäköisesti Aziz on oikeassa, ettei tästä päästä yksimielisyyteen.

   #705001
   Foxtorpedo
   Participant

   @_Lex_ wrote:

   Yliopistolla ei ole tarvinnut notkua pitkään aikaan, joten professoreilta kysyminen ei tähän väliin onnistu. Todennäköisesti Aziz on oikeassa, ettei tästä päästä yksimielisyyteen.

   etunimi.sukunimi@helsinki.fi

   Juusela, Janne, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
   Kontkanen, Erkki, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
   Mattila, Pauli K., OTT, Vero-oikeuden dosentti.
   Niskakangas, Heikki, OTT, KTM, Vero-oikeuden dosentti.
   Ranta-Lassila, Hannele, OTT, Vero-oikeuden dosentti.
   Räbinä, Timo, KTT, OTL, VT, Vero-oikeuden dosentti.
   Viherkenttä, Timo, OTT, Vero-oikeuden dosentti.

   Lähettäisin kyselyn eka Kontkaselle, sitten ehkä Räbinälle, mutta ellei sieltä kuulu niin pistäkää muille. Jos ei vieläkään selviä niin voin itse käydä vastaanottoajalla kysymässä niin tulee tähänkin selvyys (koska tunnetusti proffat tietää _kaiken_… :/ )

   E: Lähettäkää sittenkin Linnakangas, Esko, ekana.

  Viewing 15 posts - 106 through 120 (of 149 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.