• Yksityinen osakeyhtiö

  Home Forums Pokeritieto Veroasiat Yksityinen osakeyhtiö

  Viewing 15 posts - 121 through 135 (of 149 total)
  • Author
   Posts
  • #705257
   Aziz
   Participant

   Olin väärässä TVL 2.1 §:n tulkinnan / ehdottomuuden osalta. En kuitenkaan muuta mielipidettäni pääasian osalta, mutta totean, että tämä juttu on monisyisempi kuin mitä aluksi ajattelin. Viimeisessä _Lex_:n viestissä on erityisen hyvää argumentointia.

   Mainittu KHO:n ratkaisu on mielenkiintoinen. Eli tarkoitan ratkaisua KHO 2003:76, johon tuo linkki vie. Lainaus KHO:n ratkaisusta:

   “Maatilatalouden tuloverolaissa ei ole alunperin ollut eikä siihen ole myöhemminkään tuloverolakeja uudistettaessa lisätty luovutusvoittojen veronalaisen määrän laskemista koskevia säännöksiä eikä myöskään elinkeinotulon verottamista koskevien säännösten soveltamista tarkoittavaa viittausta. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus katsoo, kun enempää tuloverolain kuin maatilatalouden tuloverolain taikka niitä koskevien lainvalmistelutöidenkään perusteella ole tehtävissä toisensuuntaista päätelmää, että maatilatalouden tuloverolain 4 §:n säännöstä on sovellettava niin, että maatalouden puhtaaseen tuloon luetaan tuloverolain 46 §:n säännösten mukaan lasketun veronalaisen luovutusvoiton määrä. Näin laskettu veronalainen luovutusvoitto on maatalouden tuloa(…)”

   Eli: MVL:ssä ei ole luovutusvoittoverosäädöksiä => TVL 46 § on lex specialis vs MVL 4.1 §.

   Tästä ei hyödytä kauheasti horista, erityisesti kun MVL:n kanssa en ole ollut juuri missään tekemisissä. Sen vähän perusteella mitä siitä tiedän, niin kyse on lyhyemmästä ja näin ollen puutteellisemmasta ja “aukollisemmasta” laista kuin EVL. Lisäksi tässä oli kyse kokonaan MVL:ssa sääntelemättömästä tilanteesta merkittävän asian osalta. EVL:ssa taas on oma, kattava listaus verovapaista tuloista. Eikä TVL:n verovapauksiin ei ole ainakaan noissa kahdessa aiemmin maitsemassani elinkeinoverotuskirjassa viitattu mitenkään.

   TVL 92a §:n takana olevassa hallituksen esityksessä lukee seuraavaa:

   “Tuloverolain 92 §:n 16 kohdan mukaan luonnollisen henkilön valtion tai kuntien varoista asunnon korjaamiseen saama avustus on verovapaata tuloa. Nykyinen sanamuoto ei ole koskenut esimerkiksi yhdistysten hoidossa olevia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia eikä muita kuin asuinrakennuksia. Tämän vuoksi ehdotetaan säädettäväksi verovapaaksi ympäristöministeriön tai museoviraston nimeämän rakennusperinnön hoitoon tai korjaamiseen valtion varoista saatu avustus. Käytännössä nimeäminen tehtäisiin samalla kun avustus myönnetään.”

   Tuosta pykälästä on vaikea löytää mitään muuta tietoa netistä tai kirjallisuudesta kuin että sen mukaisen avustuksen voi saada muukin kuin luonnollinen henkilö. Olettaisin, että jos moisen kohteen omistaisi liikeyritys ja sille annettaisiin avustus kohteen kunnossapitoon, sitä ei pidettäisi EVL 4 §:n mukaisesti elinkeinotoiminnassa rahana tai rahanarvoisena etuutena saatuna tulona.

   Olisi kiva nähdä, mitä hallituksen esitys EVL:ksi sanoo EVL 4-6 §:stä. Paha kyllä sitä ei netissä ole, kun laki on niin iäkäs.

   Andersson-Ikkala-Penttilän EVL-kommentaarissa sanotaan sivulla 103 seuraavaa: “Hallitus totesi esityksessään EVL:ksi, että se on ‘ehdottanut tulon veronalaisuuden laajaksi’ ja että ‘myös menon vähennyskelpoisuus muodostuu laajaksi’. EVL on täten tahdottu tehdä varsin totaaliseksi tuloverolaiksi – laiksi, jonka mukaan toimitettavassa verotettavan tulon laskennassa yrityksen kaikki menot ja tulot otetaan huomioon. EVL:n tulon veronalaisuutta ja menon vähennyskelpoisuutta koskevat säännökset osoittavat, että tämä tarkoitus on pitkälti toteutunut. Mainittu lähtökohta on syytä ottaa huomioon myös lain tulkinnassa”.

   #705456
   All-in
   Participant

   Jatkossa verottaja on vain mielissään, jos joku pelaa voittavaa pokeria tms peliä yrityksen kautta. Jos Hetemäen ehdotukset menevät läpi, niin yritys maksaa verotettavasta tulosta 22% veroa. Osakkeenomista maksaa osingosta 30% veroa, joten kokonaisveroksi tulee 45.4%. Osingosta menee vero, vaikka pokerivoitot olisivat verovapaalta alueelta. Tätä lieventää hieman, että pieni osa osingosta verotetaan kevyemmin.

   #707442
   smaster
   Member

   En nyt suoranaisesti löytänyt vastausta miettimääni asiaan tästä ketjusta. Voi toki olla, että jotain on mennyt ohi silmien.
   Olisiko Suomessa mahdollista perustaa ‘sijoitusyhtiötä’ joka käytännössä pelaisi pokeria. Eli siis X määrä pelaajia pelaa yhtiön nimissä pokeria ja saavat normaalisti työstään palkkaa ja sijoittajille maksetaan normaalisti tilikauden tuloksesta osinkoa.

   #707470
   TestCall
   Member

   @smaster wrote:

   siis X määrä pelaajia pelaa yhtiön nimissä pokeria ja saavat normaalisti työstään palkkaa ja sijoittajille maksetaan normaalisti tilikauden tuloksesta osinkoa.

   miksi ihmeessä jotkut tällaista alkaisivat tekemään? 😆 melkoisia haita saa olla ,maksaakseen kaikki eläkemaksut,verot ym. kulut …

   riittääköhän edes 100 big blindia/100 kättä? 😯

   #707475
   smaster
   Member

   Kysymyshän ei ollut kannattaako tämä tai miten sen saa kannattavaksi vaan onko se mahdollista.

   #707477
   TestCall
   Member

   @smaster wrote:

   Kysymyshän ei ollut kannattaako tämä tai miten sen saa kannattavaksi vaan onko se mahdollista.

   kaikki katastrofit on mahdollisia ihmisen toteuttaa. 😐

   #707481
   hauturi
   Participant

   Ainakin yhden verottajan tulkinnan mukaan arpajaisiin ei voi osallistua elinkeinotoiminnan tulonlähteen puitteissa, vaan kyse on aina henkilökohtaisesta tulonlähteestä:

   7) Porukkakuponkien lunastamatta jääneet osuudet elinkeinonharjoittajan tuloverotuksessa

   Oy Veikkaus Ab:n asiamiehet myyvät ns. porukkakuponkeja. Osuus voi olla esim. 1/10 tai 1/5 kupongista. Asiamies syöttää myyntiin laitettavat porukkakupongit ns. on line- järjestelmään ennen kuin ne tulevat myyntiin asiamiehen asiakkaille. Oy Veikkaus Ab:lle syntyy saaminen asiamieheltä, kun kuponki syötetään on line -järjestelmään. Oy Veikkaus Ab:n vastuullisena asiamiehenä voi olla paitsi yksityinen elinkeinonharjoittaja myös esimerkiksi osakeyhtiö.

   Käytännössä osa osuuksista saattaa kuitenkin jäädä myymättä, jolloin yrittäjä tai yritys itse lunastaa myymättömät osuudet. Yrittäjän lunastettavaksi voi jäädä vuositasolla huomattava määrä myymättömiä osuuksia.

   Elinkeinonharjoittajan osallistumista veikkauspeleihin ei ole pidettävä elinkeinotoimintana, vaikka hän toimisikin Oy Veikkaus Ab:n asiamiehenä ja pyrkisi menettelyllään lisäämään tuotteiden myyntiä. Veikkauspeleihin osallistumista on pidettävä osana muun toiminnan tulolähdettä, jonka verotus toimitetaan TVL:n mukaan. TVL 85 §:n ensimmäisen lauseen mukaan arpajaisverolain (552/1992) 2 §:ssä tarkoitetuista arpajaisista saatu voitto ei ole veronalaista tuloa. Koska mahdollinen voitto ei ole veronalaista, eivät tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut myöskään ole vähennyskelpoisia (TVL 31 § 4 mom).

   Lunastamattomista kupongeista maksettu määrä ei ole elinkeinonharjoittajan elinkeinotoiminnan tulolähteen verotuksessa vähennyskelpoista kulua eikä se saa rasittaa elinkeinotulolähteen tulosta. Kupongeista saadut voitot ovat saajan verovapaata tuloa. Toiminnan verotus ei riipu elinkeinonharjoittajan yritysmuodosta.

   Verohallitus 28.08.2002

   http://www.skatt.fi/?article=2377&domain=VERO_MAIN&path=5,40,87&language=FIN#7

   #808040
   –Kilppari–
   Participant

   Yritin lukea ketjun läpi, mutta en saanut suoraa vastausta vielä siihen voiko jonkun firman nimissä pelata pokeria.

   1) Eli jos minä nyt perustan vaikka firman nimeltä “Kilpparin kuopankaivu Oy” jonka toimiala on esim. “Rakennusalan konsultointi, rakentaminen sekä ammattimainen pokerinpelaus” niin voiko firma steikata minua vapaasti kaiken maailman turnauksiin?

   2) Pitääkö jotenkin etukäteen ilmoittaa mihin turnauksiin firma steikkaa ja mitkä pelaa yksityishenkilöinä huvikseen ja läpällä?

   #808163

   @–Kilppari– wrote:

   Yritin lukea ketjun läpi, mutta en saanut suoraa vastausta vielä siihen voiko jonkun firman nimissä pelata pokeria.

   Etkä tule koskaan saamaankaan – verottaja voi tulkita pykäliä niinkuin haluaa. Voit tietysti saada osviittaa siitä miten verottaja on tähän asti tulkinnut jonkun tilanteen ja toimia sen mukaan.

   #808178
   Darth
   Participant

   Niin, en osaa minäkään suoraan sanoa, miten verottaja tuon tulkitsee, mutta ihan yritysteknisesti kannattaa lisätä varmuuden vuoksi tuohon firmakuvaukseen loppuun “ja kaikki muu laillinen liiketoiminta”, tai joskus voi verottaja tai joku muu todeta, että teetkin jotain sellaista, mikä ei ole firman toimialaa, ja rapsut tulee…

   Ja sivuhavaintona, että jos ei firman pystyttämisen ja sivukulujen kanssa puljaaminen innosta, niin kannattaa miettiä, liittyisikö osuuskuntaan, jonka kautta kierrättäisit tulosi, silloin niist suoritettaisiin kaikki pidätykset ja eläkemaksut, ja olisit ikäänkuin palkollinen, mutta hoidat itse sopimuksesi, osuuskunta lähinnä laskuttaisi asiakkaat ja suorittaisi kirjanpidon, varmasti jonkun siivun haluavat kulujensa peitoksi, mutta voisi olla aluksi ihan hyvä kokeilu. Muitakin on, mutta ainakin http://www.eezy.fi on joskus tuollaista palvelua mainostanut.

   #808281
   Real_Chewbacca
   Participant

   Maa kutsuu – kuuleeko Vilho!

   Pari sellaista pohjustavaa ajatusta, jolla ton sun tuottaman ankan voi ainakin noin periaatteessa torpeedoida (sikälimikäli se nyt ylipäätään on tarpeellista/rakentavaa ;)…

   Mitä ihmeen hyötyä on perustaa yritystä “uhkapelaamista” varten (olkoonkin että tässätapauksessa ko. yritys siis vain ja ainoastaan rahoittaisi Vilholle ev+ turnauksia, joista rahaa tulee saavilla kaataen sisään ovista ja kaikenmaailman räppänöistä, joita kekseliäs rakennussuunnittelija on tönönsä rakennuspiirustuksiin rustaillut)??

   Mistä se raha tulee sinne yritykseen noin lähtökohtaisesti? Siis se raha, jolla sitten tota pelaamista rahoitetaan? Pelaamalla? No jos näin, niin silloinhan jokaisesta voitosta joka yrityksen kassaan kilahtaa tulee maksaa veroa. Välillisesti tai välittömästi. Toisinsanoen, jos yritys maksaa turnausbinin ja siitä tulee sitten voittoa n. euroa, on yrityksen maksettava tosta voitosta verot. Ja jos sitten taas yritys “investoi” ko. voittoja uudestaan turnauksen biniin (eli esim. sponsoroi Vilhoa) – tulee näistä saaduista sponsoroinneista maksaa tuloveroa (Vilho), koska yritys ei voi jakaa / hukata rahaa ulos ilman “korvamerkintää”….

   No lyhykäisyydessään verovapaasta pokerivoitosta tulisi siis tolla järjestelyllä AINA automaattisesti verotettavaa tuloa, niin yritykselle kuin Vilhollekin.

   Järkeä? No ei missään tapauksessa… koska edes kulujen pyörittäminen yrityksen kautta muuttuu tossa yhtälössä täysin 0 summa puuhaksi. Voit vähentää reissut ihan henk. koht. verotuksessakin – ilman että täytyy kikkailla yrityksen kanssa.

   Loppujen lopuksi tää on taas näitä Vilhon korvamatoja… Pitänee olla vastaamatta ens kerralla, niin ei ainakaan tuu paha mieli…

   ps. TO sökö. 😉

   #808296
   –Kilppari–
   Participant

   @Real_Chewbacca wrote:

   Mitä ihmeen hyötyä on perustaa yritystä “uhkapelaamista” varten … … ps. TO sökö. 😉

   Olen samaa mieltä tuosta torstain sököstä. Muuten et ymmärrä.

   Jos kuvitellaan, että yksi vuoteni koostuisi vaikka seuraavista tapahtumista:
   – teen montunkaivuuta ja rakentamista siten, että tienaan 50000e
   – matkustan vaikka WSOP:hen ja kulutan matkakuluihin 5000e ja turnauslippuihin 20000e
   – tietenkään en rahasta yhdestäkään turnauksesta
   – firman tulot on 25000e ja maksan siitä verot. Käsittääkseni ne ovat huomattavasti pienemmät kuin maksaa verot koko 50kilosta?

   Jos taas sattuisin rahastamaan tuolta, niin verottajahan ottaa omansa oli sitten yritys tai ei.

   Se mitä jäin pohtimaan oli tuo, että miten verottaja tietää mihin kaikkiin turnauksiin olen osallistunut. Jostain wsop:stä on kai verottajalla tiedot, mutta jos menee jonnekin eksoottisempaan paikkaan, niin käytännössä tilanne olisi se, että jos tulee rahastus, niin ei kannata ilmoittaa verottajalle olleensa tuolla “ammattilaisena”. Sitten jos tulee kuoppaa, niin sitten taas kaikki kulut.

   Jotenkin tuo on niin vaikeasti valvottava, että epäilen ihan sillä perusteella, että pokeria ei voi pelata firman nimissä. Jos ei tuohon tule muita vastauksia, niin se olkoon asiasta virallinen totuus.

   Lisäystä:
   “Voit vähentää reissut ihan henk. koht. verotuksessakin – ilman että täytyy kikkailla yrityksen kanssa.”
   Mihin vähennyksiin esim. nuo wsop-matkan kulut ja turnausmaksut laitetaan? Mahtuisiko siihen vielä mahdolliset käteispelien kuopat päälle?

   Tuo käteispelien käsittely on tietenkin vielä n kertaa vaikeampi ongelma jos tällainen pokerinpelausfirma olisi olemassa.

   #808311
   kenties
   Participant

   Suomessa on vallalla ikiaikainen uskomus, että yritykset masavat vähemmän veroja kuin sukankuluttajat.

   Tuon uskomuksen johdosta on sitten perustettu sen sata osakeytiötä, vain jotta perustajat ovat havainnet osakepääoman menetetyksi….

   #808326
   lutti
   Participant

   Jos kuvitellaan, että yksi vuoteni koostuisi vaikka seuraavista tapahtumista:
   – teen montunkaivuuta ja rakentamista siten, että tienaan 50000e
   – matkustan vaikka WSOP:hen ja kulutan matkakuluihin 5000e ja turnauslippuihin 20000e
   – tietenkään en rahasta yhdestäkään turnauksesta
   – firman tulot on 25000e ja maksan siitä verot. Käsittääkseni ne ovat huomattavasti pienemmät kuin maksaa verot koko 50kilosta?

   Hauturi tuossa edellä totesi, että pelaaminen ei voi kuulua yhtiön elinkeinotulolähteeseen.
   Tämä tarkoittaisi sitä, että pelaaminen muodostaisi verotuksessa yhtiön sisällä oman tulolähteen. (henkilökohtainen tulolähde)
   Tämän henkilökohtaisen tulolähteen tulot ja menot laskettaisiin erikseen elinkeinotoiminnan tuloista ja menoista. Edellä olevan esimerkin mukaan tästä taas seuraisi, että pelaamisen tulolähde muodostuisi tappiolliseksi.
   Nykyisten säännösten mukaan henkilökohtaisen tulolähteen tappiota ei saa vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteen voitosta. Sen saa vähentää myöhempinä vuosina vain henkilökohtaisen tulolähteen voitosta. Maksaisit siis verot 50kilosta ja pelamisen tappio jäisi odottamaan pelaamisen voittoja.
   Edellä mainittu henkilökohtainen tulolähde ei tarkoita yhtiön osakasta vaan se on yhtiön sisäinen verotuksessa käytettävä laskentamenettely. Yhtiöllä voi olla elinkeinotoiminnan-, maatalouden- ja henkiökohtainen tulolähde.
   Tarkastelun kohteeksi verottajan taholta voisi tulla myös ns “peitelty osingonjako”.

   #808349
   KainMcAdam
   Participant

   @kenties wrote:

   Suomessa on vallalla ikiaikainen uskomus, että yritykset masavat vähemmän veroja kuin sukankuluttajat.

   Tuon uskomuksen johdosta on sitten perustettu sen sata osakeytiötä, vain jotta perustajat ovat havainnet osakepääoman menetetyksi….

   Jos rahaa tulee enemmän kuin ehtii tuhlata, niin osakeyhtiöön sitä saa kätevästi varastoon. Voi sitten nostella verovapaita osinkoja tästä kasvaneesta pääomasta.

  Viewing 15 posts - 121 through 135 (of 149 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.