Lisäostot pokeriturnauksissa


Monet turnaukset pelataan ns. Freezeouttina eli pelaajalla ei ole mahdollisuutta tehdä lisäostoa jos pelaajan merkit loppuvat. Turnaus on silloin ohi. Freeezeout turnaukset ovat pelaajan budjetoinnin kannalta helppoja. Tietää mitä turnaus tulee maksamaan. Turnauksia löytyy myös sellaisia joissa on mahdollista ostaa lisämerkkejä tiettyjen ehtojen mukaan. Usein tällaisen lisäoston (rebuy) voi tehdä tietyn ajan aikana turnauksen alkamisesta. Tätä aikaa kutsutaan lisäostoajaksi (rebuy time). No Limit turnauksissa lisäoston saa usein tehdä vain jos on hävinnyt kaikki merkkinsä. Limiittiturnauksissa voidaan noudattaa samaa kaavaa mutta voidaan myös sallia rebuyn tekeminen jos pelaajan merkkimäärä laskee alle aloitusmerkkimäärän.

Add-on:iksi kutsutaan lisäostoa jonka jokainen pelaaja voi tehdä rebuy ajan päätyttyä. Turnauksissa käytetään myös tupla add-on:ia jolloin tavallisen lisäoston hinnalla saa tuplamäärän merkkejä.

Esimerkikki: Texas Holdem NoLimit 200 + 20 �, unl rebuys 90 min + add-on tarkoittaa NoLimittinä pelattavaa Texas Holdem turnausta, jossa turnauksen hinta (buy-in) on 200+20� eli 220 euroa. Tuosta summasta 200 menee pottiin ja 20 kasinon kulujen peittämiseen. Turnauksessa on 90 minuutin lisäostoaika (rebuy time) ja lisäksi sen päätyttyä ylimääräinen lisäosto (add-on).

Miten eri turnaukset eroavat pelitavaltaan? Freezeout turnauksia voidaan kutsua pelaajan kannalta �rehellisimmiksi�. Pelaajalla ei ole mahdollista korvata häviämiään merkkejä lisäostoilla vaan hänen täytyy heti alusta alkaen olla tarkkana ja pelata parasta pokeriaan. Tällaisia turnauksia voi alusta lähtien alkaa pelaamaan kuin pelaisi rahapeliä. Toisaalta jonkinlaisia muutoksia kannattanee tehdä koska turnausten palkintostruktuuri suosii alhaisempia sijoituksia voittajan kustannuksella. Vai voisitko kuvitella että pelaatte kavereiden kanssa pokeria ja illan päätyttyä olet putsannut kaikki. Sitten saat pitää 40% rahoista ja sinun täytyy antaa katkaisujärjestyksessä rahaa muille pelaajille vaikkapa 25%, 15%, 10%, 6% ja 4%.

Rebuy turnauksissa lisäostoajan peli on aivan erilaista. Silloin pelaajalla on mahdollista �gamblätä� (pelata normaalia läysemmin) ja näin yrittää saada itselleen kohtuullisen kokoinen merkkiasema (stack) rebuy ajan päätyttyä. Usein tällaisissa turnauksissa peli muuttuu aivan täydellisesti. Pelaajat alkavat pelata tiukemmin ja pottien koot pienenevät. Monesti käy kuitenkin niin, että pelaaja joka on löysällä pelillä rebuyaikana saanut kasatuksi kohtuullisen stackin jatkaa pelaamista samalla tavalla ja menettää merkkinsä (tai sitten tuuri jatkuu ja iso merkkimäärä muuttuu massiiviseksi).

Kannattaako lisäostojen tekeminen? Tähän on helppo vastata. Jos pelaajalla on positiivinen odotusarvo turnauksesta kannattaa hänen tehdä rebuy. Tähän EI vaikuta se onko pelaaja tehnyt ennen tätä kymmenen tai ei yhtään rebuytä. Ainoa asia mikä ratkaisee on se, onko pelaajan sijoittaman lisäoston odotusarvo positiivinen. Ne edelliset buy-init ja rebuyt kuuluvat jo pottiin ja niillä ei teoreettisesti ole vaikutusta päätökseen. Käytännössä kyllä. Pelaaja ei varmaankaan ole parhaassa balanssissa tehtyään useita rebuytä. Toinen asia sitten on voiko pelaaja pelaamalla löysästi ja näin hankkimalla stackin voittaa enemmän kuin alusta asti tiukasti pelatessaan. Limiittiturnauksissa mielestäni ei voi. No Limit turnauksissa tämä riippuu paljoltikin miten pelaaja osaa hyödyntää keskiarvoa suurempaa stackiään. Monesti käy niin, että pelaaja joka pelaa aggressiivisella rebuystrategialla parantaa kyllä mahdollisuuksia voittaa turnaus, mutta heikentää rahallista odotusarvoaan turnauksesta. Nämä pohdiskelut kannattaa aina suhteuttaa sijoitettuun rahamäärään ja sen odotettuun tuottoon.

Milloin kannattaa tehdä add-on? Jos pelaaja pelaa turnauksia huvikseen niin aina. Jos pelaajan tarkoituksena on turnaukseen sijoitetun rahan tuoton maksimointi niin silloin täytyy miettiä rebuyajan lopulla kannattaako kyseinen lisäosto tehdä. Tämä riippuu siitä kuinka paljon add-onilla saa merkkejä lisää suhteessa nykyiseen stackkiin ja mihin hintaan. Pari karrikoitua esimerkkiä. Jos pelaajalla on jäljellä enää yksi merkki ja lisä ostolla on mahdollista saada 200 lisää add-on kannattaa tehdä. Toisaalta jos pelaajalla on turnauksen tuossa vaiheessa 5000 merkkiä niin ei varmaan kannata investoida rahojansa add-oniin. Jokainen turnausmerkki on sitä arvokkaampi mitä vähemmän niitä on. Tämä on pelkkää matematiikkaa. Jos yksi merkki on 5% stackistä tai se on 0,5% stacistä niin tuolle pelaajalle jolla on pienempi stackin yhden merkin arvo on suurempi. Pelaajan on päätettävä (usein intuitioon perustuen) milloin kannattaa tehdä add-on. Ohjenuorana tietenkin se kuinka paljon merkkimäärä suhteellisesti lisääntyy add-onilla. Esimerkiksi jos merkkimääräni ei nouse 50% add-onilla en tee add-on:ia.

Jos turnauksessa saa add-on:illa enemmän merkkejä kuin rebuyllä lisäostoaikana niin silloin suosittelen pelaamaan tiukemmin lisäostoaikana koska sen päätyttyä saa merkkejä kaksi yhden hinnalla (edellyttäen että kyseessä on double add-on). Yleensä tupla-add on kannattaa tehdä aina.