Texas Holdem esimerkkijako

Kun pokeria aletaan pelamaan rahasta on syytä ensin tarkasti tietää pelin kulku. "Ensin jaetaan kortit, sitten panostetaan ja sitten katsotaan kenellä on parhaat kortit" ei todellakaan ole riittävä tietotaso kun harkitset rahapelin aloittamista. Sinun tulee aina tietää mitkä ovat sinun vaihtoehtosi kussakin tilanteessa. Käydään asiaa läpi esimerkkipelinä Texas Holdem No Limit.

Käsikortit ja ante

Jokainen pokerijako alkaa anten (alkupanosten) asettamisesta. Antea tarvitaan, jotta potti syntyy, taistelua potista voi syntyä vain jos potissa on rahaa. Luonnollisesti kaikissa pokeripeleissä pelaajat maksavat antea (pitkässä juoksussa) yhtä paljon. Texas Holdemissa yksi pelaajista on vuorollaan jakaja. Jakajan positio merkitään valkoisella napilla (Dealer button). Jakajasta myötäpäivään seuraava pelaaja asettaa pienen blindin ja sitä seuraava pelaaja suuren blindin. Kun blindit on asetettu, jaetaan jokaiselle pelaajalle kaksi omaa korttia. Puheet käsikorttien jakamisen jälkeen alkavat suuren blindin vasemmalla puolella olevasta pelaajasta. Kukin pelaaja päättää vuorollaan maksaako, korottaako vai luopuuko hän. Kun panostukset ovat tasan seuraavat kolme ensimmäistä yhteistä korttia (floppi).

Floppi

Pöydälle siis käännetään kuvapuoli ylöspäin kolme korttia. Nämä kortit ovat kaikkien pelaajien käytössä. Puheet flopit jälkeen alkavat buttonista seuraavasta pelaajasta. Kukin mukana oleva pelaaja päättää vuorollaan panostaako, maksaako, korottaako vai luopuuko hän. Kun panostukset ovat tasan seuraa neljäs yhteinen kortti (turn). Poydälle käännetään yhteinen kortti joka on kaikkien pelaajien käytössä. Jälleen kukin mukana oleva pelaaja päättää vuorollaan panostaako, maksaako, korottaako vai luopuuko hän. Kun panostukset ovat tasan seuraa viides ja viimeinen yhteinen kortti (river). Vielä kerran kukin mukana oleva pelaaja päättää vuorollaan panostaako, maksaako, korottaako vai luopuuko hän. Jos panostusten ollessa tasan pelaajia potissa on jäljellä kaksi tai enemmän, seuraa showdown. Showdownissa ensimmäisenä korttinsa esittää viimeisenä panostanut/korottanut pelaaja. Jos viimeisellä kierroksella kukaan ei ole panostanut, esittää ensinnä korttinsa buttonista seuraava pelaaja. Showdownissa parhaan viiden kortin pokerikäden esittänyt pelaaja voittaa. Jos parhaan pokerikäden esittäneitä pelaajia on useita, jaetaan potti parhaan käden esittäneiden pelaajien kesken. Internetpokerissa pokerikäden tarkistuksen suorittaa järjestelmä, livepokerissa jakaja.

Esimerkkipeli

NL Texas Holdem, blindit 5/10. Neljä pelaajaa, Erkki (1200), Ville (950), Kari (800) ja Jussi (1250). Pelaajat istuvat edellä luetellussa järjestyksessä, Erkillä on pieni blindi (5) ja Villellä iso blindi (10). Pelaajille jaetaan kortit seuraavasti:

Erkki [[Ah Kh]]

Ville [[8d 8s]]

Kari [[Jd 4s]]

Jussi [[Ts 9s]]

Kari sai surkean käden ja kippaa. Jussi sen sijaan pitää kädestään ja maksaa. Erkillä on upeat kortit ja hän korottaa 40 total. Ville maksaa, ja Jussi maksaa. Potti on tässä vaiheessa 120.

Floppi: [[Ks 8h 7d]] Erkki lyö 120, Ville maksaa ja Jussi maksaa. Potti on nyt 480.

Turn: [[Js]] Erkki sököttää, Ville lyö 400, Jussi menee all-in 1090, Erkki päättelee, että hänen kätensä ei ole riittävän hyvä ja kippaa. Ville maksaa all-in 390. Jussi saa takaisin 300. Potti nyt 2060.

River: [[Kd]] Ei enää lyöntejä, koska pelaajat ovat all-in. Villen täyskäsi voittaa Jussin suoran. Ville voittaa potin.

 

Seuraava luku Aloittelijan oppaassa: Pokeriturnaukset