• GGaRJ

  Forum Replies Created

  Viewing 15 posts - 31 through 45 (of 77 total)
  • Author
   Posts
  • GGaRJ
   Participant

   @jhr wrote:

   Jos verrataan tämänhetkiseen vaihtoehtoon (kaatopaikoille kasaamiseen) niin se ei ole virheellinen. Jos päälle lasketaan jotain ei-käsinkoskeltavia haittoja (kierrätyksen väheneminen) niin kenties.

   Aiemmista perusteluistani voitkin varmasti päätellä, että Vihreiden tavoite ei ole lisätä dumppaamista suhteessa polttamisen vähentämiseen, enkä muutenkaan pidä sitä realistisena uhkakuvana.

   Kierrätyksen väheneminen on kyllä ympäristön kannalta varsin käsinkosketeltava haitta.

   Teollisuuden jätteen suhteen verolla voisi olla jotain kannustevaikutuksiakin, kotitalousjätteen osalta se on vain vero, piste.

   Teollisuuden tuotanto luonnollisesti vaikuttaa kuluttajan tarjontaan, ketju on kokonaisuus. Jätehuoltoyhtiön kierrätyskelvottomasta jätteestä perimät maksut vaikuttavat varmasti myös kulutustottumuksiin.

   Toivottavasti tuo “kannustaa kuluttamaan ja tuottamaan” tarkoittaa vain jätettä. 😉

   Ympäristön kustannuksella ei pidä myöskään luoda talouskasvua, jos siihen viittaat 😉

   Talouskasvun ei tarvitse olla mörkö, mutta sen on oltava ympäristön kestokyvylle alisteinen. Tässä erinomainen kirjoitus aiheesta Guardianissa: http://www.theguardian.com/sustainable-business/2015/apr/21/regenerative-economy-holism-economy-climate-change-inequality

   Kierrätyskään ei ole itseisarvo, sen positiiviset vaikutukset ovat tavoiteltavia mutta pelkän prosentin tuijottaminen on epäoleellista. Tavoite on neitseellisten materiaalien (esim. metallit) säästäminen ja ympäristölle haitallisen jätteen vähentäminen luonnosta. Mutta esimerkiksi puisen huonekalun kierrättämisessä ei ole merkittävää ympäristöhyötyä. Sen voi huoletta polttaa “bioenergiaksi” ja tehdä uuden vastaavan. Vastaavasti muovin polttaminen kaukolämpölaitoksessa materiaalina kierrätyksen sijasta ei juuri eroa siitä, että vastaava energiamäärä tuotetaan kaasua tai kivihiiltä polttamalla. Polttaminen on vaan paljon halvempaa ja tehokkaampaa hyötykäyttöä. Muovin kerääminen kaatopaikan penkkaan on ympäristörikos, vaikka onhan sekin jonkin sortin hiilinielu.

   Kierrätyksellä ei tietenkään ole itseisarvoa (paitsi ehkä sosiaalisena pääomana), vaan välinearvoa etenkin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnonsuojelussa, unohtamatta kiertotalouden tuomaa hyötyä kansantaloudelle. Näihin viittasitkin jo yllä.

   Mitä puun kierrättämiseen tulee, se lienee kokonaiskuvan kannalta aika epäolennaista. Tuskin tutkimuksessa mainitut maat ovat sinunkaan mielestäsi puun kierrätyksellä kuroneet eroa Suomeen? Puu on hieno materiaali, jota saisi käyttää enemmän rakentamiseen.

   Palataan lopuksi siihen mistä keskustelu lähti:

   Linkkasin Vihreiden ehdotukseen jätteenpolttoverosta, jota pidit taas yhtenä esimerkkinä siitä miten irrationaalisella paatoksella Vihreät suhtautuvat ympäristönsuojeluun. Vaikka et edelleenkään pitäisi kyseistä veroa järkevänä, toivon että perusteluni muuttivat suhtautumistasi Vihreään politiikkaan hieman maltillisemmaksi.

   GGaRJ
   Participant

   @Aki wrote:

   @GGaRJ wrote:

   Minulla ei ole minkäänlaista muodollista pätevyyttä näitä arvioida, joten olen tosiaan “uskovainen” – samoin kuin 99,99% minkä tahansa puolueen kannattajista. Mikäli entinen pankkiekonomisti Pyysing haluaa näistä antaa palautetta Vihreiden talouspoliittiselle työryhmälle, välitän mielelläni viestin eteenpäin.

   Minä en usko, että edes vihreiden kannattajista on likikään 99,99% uskovaisia, eli nielaisevat puolueen ohjelmat sellaisenaan.

   Minä näen kyllä ihan terveenä järkenä kyseenalaistaa kenen tahansa mitkä tahansa linjaukset, vaikka sattuisi olemaan saman puolueen kannattaja.

   Uskovaisuudella viittaan lähinnä siihen, ettei suurella enemmistöllä ole pätevyyttä arvioida tiettyjen uudistusten makrotaloudellisia vaikutuksia. Mikäli jotkut linkkaamistani luvuista ovat mielestäsi perustavanlaatuisesti väärin, olen toki valmis niitä kyseenalaistamaan myös puolueen sisällä, kuten yllä jo tarjouduin tekemään. Vihreiden ajamissa talouden uudistuksissa näkyvät Vihreät arvot, Kokoomuksella omansa. Kummankin pitkän tähtäimen tavoite on kuroa kestävyysvaje umpeen ja samalla muokata yhteiskuntaa haluamaansa suuntaan.

   Julkisen sektorin rajua kuristamista vastustetaan jo mainitsemieni tahojen lisäksi laajalti esim. akateemisessa taloustieteessä, johon Niinistökin viittasi. Silti Kokoomus tietää paremmin, ja haluaa ottaa vastuuta “kipeistä päätöksistä”? Tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä Kokoomuslaisen ideologian peruspilarin, minimaalisen julkisen sektorin, kanssa?

   Oletko itse kykenevä kyseenalaistamaan oikeistolaista talouspolitiikkaa? Vihreänä se ei ole minulle mikään itseisarvo, kuten ei vasemmistolainenkaan.

   @jhr wrote:

   @GGaRJ wrote:

   Hyvin menestyneet maat käyttävät monenlaisia kannustimia ja säätelyä kierrätyksen lisäämiseen. Maissa on käytössä mm. orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, korkea kaatopaikkavero ja muutamissa myös jätteenpolttovero.

   EEAn mukaan Suomen on löydettävä keinot kasvattaa kierrätysastettaan 1-2 prosenttiyksikköä joka vuosi päästäkseen 50 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä.

   Ainakin Suomen Vihreät ovat maailmaa halailevissa kiertotaloustavoitteissaan hyvässä seurassa 😉

   Huomasitko, siis kaatopaikkavero JA joissakin lisäksi myös jätteenpolttovero. Yhteistä näissä maissa onkin se, että kaikissa pääosa jätteistä nimenomaan poltetaan eikä jätteenpoltto ole selvästikään haitannut kierrätystä. Maalin siirtämisen sijasta kerrotko, miksi Suomessa Vihreät vastustavat jätteenpolttolaitoksia?

   Internetissä tulee vastaan kaikenlaista soopaa joka on helppo ohittaa olankohautuksella. Mutta niin kyynistynyt en onneksi vielä ole että kun ympäristöpuolue vastustaa virallisessa ohjelmassaan ympäristön kannalta hyödyllistä toimintaa niin sitä en pysty yhtä kevyesti ohittamaan.

   Vihreän puolueen tavoitteena on vähentää jätteenpolttoa ja lisätä kierrätystä. Tämä on myös EU-tason tavoite, jonka halusin linkkaamallani jutulla osoittaa. Yksi mielestämme tehokas keino olisi jätteenpolttovero, joka kannustaisi yrityksiä ja kuluttajia tuottamaan vähemmän kierrätyskelvotonta jätettä, sekä kehittämään tätä kehitystä tukevaa teknologiaa.

   Onko jätteenpoltto tällä hetkellä ympäristön kannalta paras tapa käsitellä kierrätyskelvoton jäte? En kiistä, etteikö näin olisi. Tämä ei kuitenkaan ole tavoitteiden kannalta olennaista, vaan se, että halpa jätteenpoltto kannustaa tuottamaan ja kuluttamaan ympäristön kustannuksella.

   Sinun ei toki tarvitse olla samaa mieltä, mutta jätteenpolton käsittäminen “ympäristölle hyödyllisenä toimintana” on lähtökohtana virheellinen.

   GGaRJ
   Participant

   Helevetti soikoon, sait taas heti aamusta sapen kiehumaan.

   Jo toistamiseen? Ehkei sinun kannattaisi enää käydä aamuisin internetissä, siellä on usein joku väärässä 😉

   @jhr wrote:

   @GGaRJ wrote:

   No, kerrohan

   1) Miksi jätteenpolttoa ei tarvitse vähentää
   2) Miksi jätteenpolton vähentäminen on “maailmojahalailevaa unelmahöttöä”
   3) Miksi maailmojen halailu saa veresi kiehumaan

   Kun kerran pyydetään:

   1) Jätteenpoltto on ehdottomasti kokonaisuudessaan ympäristön kannalta paras tapa käsitellä muuhun kierrätykseen kelpaamaton sekajäte. Monelle marginaalisesti kierrätettävälle tavaralle kuten muoveille ainoa oikea käsittelytapa on silti polttaminen.
   2) Koska ainut tarjottu vaihtoehto on “ei tuoteta jätettä” jonka ei pitäisi olla ristiriidassa jätteenpolton kanssa. Jossain utopistisessa haavemaailmassa synnyttäisimme pelkästään kierrätettävää jätettä ja eläisimme täysin hiilineutraalisti. Sitä kohti kuljettaessa on elettävä tässä reaalimaailmassa jossa syntyy jätettä joka käsitellään kestävästi. Ajatus, että polton kieltämällä jotenkin pakotettaisiin yhteiskunta nopeammin täyteen kierrätykseen on sitä unelmahöttöä. Lisäksi kun kaukolämmön tuotannossa jätteen vaihtoehtona on fossiiliset polttoaineet niin minun puolestani jätettä saa vaikka syntyäkin, se on tässä tapauksessa jopa hyödyllistä.
   3) Koska tämän kaltainen pseudovihreys jossa palava ideologinen halu ja lähes uskonnollinen paatos ohittaa pragmaattisen ympäristön kannalta järkevän toiminnan on juuri sitä puita halaavien Fjällräven-tyttöjen halipusi-vihreyttä joka pilaa koko liikkeen maineen. Eli sellaista vihreyttä josta tulee hyvä lämmin olo, ihan sama mikä on vaatimuksien vaikutus ympäristöön.

   1)+2) Tavoitteena on tosiaan ennen kaikkea kannustaa kierrätyskelvottoman jätteen vähentämiseen haittaveron avulla, ja samalla luoda kysyntää uuden kiertotalouden teknologian innovaatioille. Tämä on kaukana “unelmahötöstä”, vaikket itse sen vaikutuksiin uskokaan. Nopea kiertotalouteen siirtyminen on EU-tason tavoite, juuri sitä peräänkuuluttamaasi pragmaattisuutta:

   http://www.uusiouutiset.fi/tag/eu/

   Suomessa taas kierrätysaste on pysytellyt jo vuosikausia 33–36 prosentin tienoilla.

   Suomen kierrätysprosentti on mukiinmenevää EU:n keskiarvoa, mutta siinä ei ole tapahtunut samanlaista spurttia kuin muissa maissa.

   Kierrätysmaiden kärjessä komeilee viisi maata, jotka pääsevät jo EU-tavoitteeseen, yli 50 prosentin kierrätysasteeseen.

   Näitä ovat Itävalta (kierrätysaste 63%), Saksa (62%), Belgia (58%), Alankomaat ja Sveitsi (molemmissa 51%). Ruotsi kärkkyy tilastossa heti kuudentena.

   Hyvin menestyneet maat käyttävät monenlaisia kannustimia ja säätelyä kierrätyksen lisäämiseen. Maissa on käytössä mm. orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto, korkea kaatopaikkavero ja muutamissa myös jätteenpolttovero.

   EEAn mukaan Suomen on löydettävä keinot kasvattaa kierrätysastettaan 1-2 prosenttiyksikköä joka vuosi päästäkseen 50 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä.

   Ainakin Suomen Vihreät ovat maailmaa halailevissa kiertotaloustavoitteissaan hyvässä seurassa 😉

   3) Ehkä kannattaisi tutkiskella kuinka tunnepohjalta itse suhtautuu näihin kysymyksiin, kielenkäytön perusteella objektiivisuus on aika kaukana.

   @adMinisteri wrote:

   Pokeriyhdistyksen puheenjohtaja, uusi kansanedustaja Wille Rydman ja kirjailija Pirkko Saisio yrittävät ymmärtää toisiaan:

   http://www.hs.fi/hstv/nokikkain/v1429842602930

   Hyvä keskustelu kaikin puolin. Saision varoitukset taiteen jättämisestä mesenaattien armoille kannattaa kyllä ottaa todesta.

   GGaRJ
   Participant

   No, kerrohan

   1) Miksi jätteenpolttoa ei tarvitse vähentää
   2) Miksi jätteenpolton vähentäminen on “maailmojahalailevaa unelmahöttöä”
   3) Miksi maailmojen halailu saa veresi kiehumaan

   GGaRJ
   Participant

   @Aki wrote:

   @GGaRJ wrote:

   Vai haihattelua? Kuten Niinistö ohjelmassa totesi, samoihin haihattelijoihin kuuluvat mm. OECD ja IMF.

   Koska Niinistö sanoi niin, se on totta. Kyseessä nyt oli kuitenkin vain heitto, jonka ostavat vain omat uskovaiset. Digitalisoinneista saatavat säästöt tulevat samanlaisella taikasauvan heilautuksella, jolla Antti Rinne lupasi hankkia säästöt julkisen sektorin it:stä.

   Luulen, että puhumme eri asiasta. OECD ja IMF ovat suositelleet elvytystä taantuman helpottamiseksi, tähän Niinistö ensisijaisesti viittasi. Tässä nyt vielä hieman propagandaspämmiä Vihreiden talousvisiosta: https://www.vihreat.fi/asiat/vihrea-politiikka/teemat/tyo/talouden-tyollisyyden-tiekartta-2015-2020#.VS2kTZMwCSI

   Valtion velkaantumistahti on nopea. Leikkauslistojen sijasta vihreät esittävät joukon toimia, joiden avulla valtion alijäämää voidaan pienentää 1,7 miljardilla eurolla tulevan hallituskauden aikana.
   Kokonaisveroastetta ei tule merkittävästi nostaa, mutta verotuksen painopistettä pitää muuttaa suosimaan työn tekemistä ja hillitsemään ympäristö- ja terveyshaittoja. Palveluista, perusturvasta ja koulutuksesta ei pidä leikata.

   Ympäristöhaittojen vähentäminen:

   Jätteenpolttoveron käyttöönotto 50 M€
   Maa-aines- ja kaivosveron käyttöönotto 50 M€
   Leikataan ympäristölle haitallisia tukia 800 miljoonalla eurolla. Voi sisältää esimerkiksi kunnostusojitusten tuen ja dieselin alemman verokannan sekä maatalouden energiaveron palautuksen poiston.

   Harmaan talouden torjunta:

   Veronkierrolle stoppi, veroparatiisit kuriin 400 M€
   Viranomaisten yhteistyön lisääminen
   Laajennetaan käänteinen ALV-velvollisuus matkailu-, huolinta- ja kuljetusalalle.
   Verohallinnon lisäresursointi
   Velvoite tyyppihyväksytyn kassakoneen käytöstä 150M€ (korvaa kuitinantovelvoitteen)
   Tilaajavastuulain kokonaisuudistus.
   Ei hallintarekisterille ja muille pyrkimyksille piilottaa omistuksia.

   Muut:

   Poistetaan yksityisen terveydenhuollon Kela-korvaukset asteittain 200M€
   Poistetaan asuntolainojen korkovähennykset asteittain 200 M€

   Yhteensä: 1,7 miljardia €

   Työpaikkojen ja rakenneuudistusten vaikutukset julkiseen talouteen

   200 000 uutta työpaikkaa = 4,5 mrd euroa
   Sote-palveluiden uudelleenjärjestely = 2,5 mrd euroa

   Julkisten palveluiden tuottavuuden nosto = 2,5 mrd euroa

   Minulla ei ole minkäänlaista muodollista pätevyyttä näitä arvioida, joten olen tosiaan “uskovainen” – samoin kuin 99,99% minkä tahansa puolueen kannattajista. Mikäli entinen pankkiekonomisti Pyysing haluaa näistä antaa palautetta Vihreiden talouspoliittiselle työryhmälle, välitän mielelläni viestin eteenpäin.

   Jos teeskennellään, että jotain ei ole olemassa, niin sitä ei ole, eikä asiaa kannata tutkia? Lisäksi kyseessä on “inho” eikä “viha”, mikä on eri asia.

   Anomus poistosta on siis otettu huomioon, mutta ei johda toimenpiteisiin.

   No, minulle tuo kysely näyttäytyy lähinnä “inhon” lietsontana ja sen myötä kolumnin aiheelle ristiriitaisena. Mutta tokihan tieteen nimessä… 😉

   GGaRJ
   Participant

   @Aziz wrote:

   Ville Niinistö oli äsken A-studissa Hanna Mäntylän, Antti Kaikkosen ja Ilkka Kanervan seurassa. Eipä taitaisi tuosta puolueesta olla mitään hyötyä seuraavassa hallituksessa. Niinistölle vaikuttaa kovin vastenmieliseltä ottaa osaa mihinkään budjetin tervehdyttämistalkoisiin. Haihatellaan jotain digitalisaatiosta säästökeinona ja nähdään valtiontalouden säästöt mörkönä. “Kaikkea kivaa kaikille”. Riippakivi. Toivottavasti Soinin perse kestää lamahallituksessa.

   Vai haihattelua? Kuten Niinistö ohjelmassa totesi, samoihin haihattelijoihin kuuluvat mm. OECD ja IMF. Kanervan reaktio tähän on luonnollisesti perikokoomuslainen ölinä siitä miten Vihreät eivät kannata “vastuullista” talouspolitiikkaa. Olet eri mieltä, siis vastuuton. Hohhoijaa.

   P.S.
   Tuon etusivun kyselyn “kenen kannattajia vihaat eniten?” voisi muuten poistaa tämän keskustelun hengen mukaisesti 😉

   GGaRJ
   Participant

   pakkoruotsiinko viittaat?

   GGaRJ
   Participant

   Tässä muuten mielenkiintoinen keskustelu Radio Helsingissä Oras Tynkkysen ja Tiina Rosenbergin (Taideyliopiston rehtori) välillä:
   https://www.radiohelsinki.fi/podcast/35089/?Tiina+Rosenberg+ja+Oras+Tynkkynen+ottivat+tiukasti+yhteen+Radio+Helsingin+Vaalikahveilla

   Tynkkynen: Mä itse tuun hyvin toimeen sellaisten henkilöiden kanssa, kuten James Hirvisaari, Olli Immonen, Jussi Halla-aho tai Juho Eerola…
   Rosenberg: Herrajumala!
   Tynkkynen: Pitää kuunnella muita ja altistua keskustelulle…
   Rosenberg: Tää on tämmöistä suomalaista keskustelua. Jos sä suomalaisena vihreänä oikeesti käytät aikaa henkilöihin, kuten Hirvisaareen tai Halla-ahoon, niin mä toivotan Vihreille menestystä vaaleissa, koska se ei ainakaan ole mun puolue. Mä lähden nimenomaan siitä, että jos ihmisillä, joilla on tämmöinen track record politiikassa… Sulla ois varmaan ollut parempaakin seuraa eduskunnassa, mun täytyy sanoo se tässä… Halla-ahohan on siis hyvin koulutettu fasisti, hän vastajihadisti ja hän on ollut saman tyyppisissä organisaatioissa kuin Anders Behring Breivik. Puhutaan Hirvisaaresta ja hänen tekemisistään, siinähän ei ole mitään inhimillistä. Siinä on hyvä syy, ettet sä jatka eduskunnassa, jos tää on se lähtökohta poliittiselle keskustelulle.
   Rosenberg: Ruotsissahan kaikki puolueet tekivät pesäeron Ruotsindemokraatteihin… Nythän ne on eduskunnan puhemiehinä ja silloin kun ne eivät hakkaa ihmisiä kaduilla tai tee muuta rasistisia tai tai muita rikoksia, niin sit ne istuu välillä eduskunnassa… Mä olen tosta kommentista niin järkyttynyt, että mä ajattelen – What I am doing here!
   Rosenberg: Tän keskustelun aikana kävi todella selväksi, miksi mä en koskaan voisi olla Vihreissä. Ehkä siinä on jotain totta, että sitä pidetään jonain Kokoomuksen puisto-osastona, kyllä toi niin porvarilliselta puheelta kuulosti.
   Rosenberg: Kun sä lähdit Hirvisaareen ja Halla-ahoon, niin mä ajattelin, että okei. Tää on toinen keskustelu tällä viikolla, kun mä just näitä miehiä puolustetaan – yksi mies on puolustamassa näitä miehiä. Täähän on Suomelle todella pelottavia uutisia. Jos tällä linjalla ollaan, että me pidetään näitä harmittomia fasistipoikia ja jotenkin pykätään niille sitä itsetuntoa, jota noita hiljaisilla pojilla ei ole. Hiljaisuudessaan ja syrjäytyneisyydessään nämä miehet tuottavat Suomelle sitä uusfasismia. Jos mä oisin Vihreiden puoluejohtaja, niin mä ottaisin sua korvasta ja antaisin sulle pienen ideologisen läksytyksen.

   GGaRJ
   Participant

   Juu, PS on tervehdyttänyt Suomen poliittista ilmapiiriä sikäli, ettei demareilla ja SAK:lla ole enää yksinoikeutta duunareiden sieluihin. Tämä on ainakin oma tulkintani.

   GGaRJ
   Participant

   Niinistön Ville näihin avautumisiin jo ottikin kantaa:
   http://www.hs.fi/politiikka/a1429676369816?jako=366582d23590eba4a23f4bf78c8c6f9f&ref=fb-share

   Vaikka Vihreän puolueen aktiivina maailmankuvani on varsin erilainen kuin PS:n, en näe juurikaan lisäarvoa heidän haukkumisessaan. Kotikunnassani valtuutettumme kehuvat kovasti yhteistyötä paikallisten persujen kanssa, emmekä kuulemani mukaan ole ainoita. Valtakunnanpolitiikassa korostuvat erimielisyydet ovat toki todellisia, enkä usko meidän tällä hetkellä mahtuvan samaan hallitukseen.

   Akille todettakoon vielä, ettei kampanjointi lopu koskaan, eikä sen pidäkään loppua. Tahti vain hieman hiipuu… 😉

   Mitä Vihreisiin tulee, niin eiköhän niiden kannatuksen kasvu selity osittain vasemmiston kannatuksen heikkenemisenä. Varmaan pääasiassa vasemmalta on uudet äänestäjät tulleet Vihreille.

   Hesarissa oli yksi spekulaatio, jonka mukaan Vihreisiin olisi vuotanut demareiden toimihenkilönaisia. En pidä lainkaan mahdottomana.

   Fennovoima+Venäjä on varmasti ollut myös jonkinlainen tekijä, sen suuntaista kansalaispalautetta kentältä kuuluu.

   in reply to: Äänestäminen ei kannata #921238
   GGaRJ
   Participant

   Halusin vain antaa oman selitykseni siihen miksi Kepu ei menestynyt Helsingissä, en ottaa kantaa pk-seudulla harjoitettuun politiikkaan. Jos puolueella ei Helsinkiläisenkään Kepulaisen mielestä ole peiliin katsomisen paikka, niin jatkakaa samalla linjalla ja toivokaa parasta 😉

   Omistusasumisen tukemisen lopettamista kannatan ehdottomasti, vaikka asuntolaina löytyykin.

   in reply to: Äänestäminen ei kannata #921200
   GGaRJ
   Participant

   http://www.hs.fi/kaupunki/a1423031367792

   Entä seuraava hallitus? Tammikuussa julkaistusta aluepoliittisesta ohjelmasta päätellen keskustaa ei pääkaupunki suuremmin kiinnosta.

   Paperissa puhutaan pääkaupunkiseudun kasvun haitoista. Liikenteen osalta esillä ovat soratiet ja maakuntalentokentät.

   Ottamatta kantaa erinäisten liikennehankkeiden järkevyyteen tai pääkaupunkiseudun kasvuun, tässä on minun mielestäni esimerkki siitä vastakkainasettelusta. Tuskin kukaan Kepulainen sitä myöntää, mutta…

   in reply to: Äänestäminen ei kannata #921197
   GGaRJ
   Participant

   Mitä Helsinkiin tulee, Kepu osaa kyllä luoda vastakkainasettelua maakuntien ja pääkaupunkiseudun välille. Tätä ei varmaan tarvitse kauheasti avata edes jonkin verran politiikkaa seuraaville… 😉

   in reply to: Äänestäminen ei kannata #921136
   GGaRJ
   Participant

   Juu, eiköhän se tuleva hallitus ole Kesk+PS+KOK, RKP ja KD ovat mahdollisia apupuolueita. KD varmasti kelpaa pääkolmikolle, mutta PS+RKP voi olla ongelmallinen yhdistelmä – ei tosin yhtä ongelmallinen kuin PS+Vihr. Jos Vihreitä lähdetään mukaan kosiskelemaan, tulee hilpeät hallitusneuvottelut.

   Ristiriitaiset tunnelmat oman puolueen selkeän voiton jälkeen.

   in reply to: Äänestäminen ei kannata #921099
   GGaRJ
   Participant

   28:30 alkaen: http://areena.yle.fi/tv/2530530

   Kepu siis esittää 6 miljardia 6 vuoden aikana, Kokoomus neljän.

   En ole tutustunut Vihreiden vaaliohjelmaan eikä ole mielenkiintoa tutustuakaan

   No se siitä sitten 🙄

   talouskasvun tavoittelu ei ole koijärveläisen perinteen mukaista. Tuotantotalous koetaan luonnon viholliseksi.

   Talouskasvu on mörkö vain, jos se tehdään luonnonvarojen ja ilmaston kannalta kestämättömästi:
   http://www.tuomoliljenback.net/2015/04/15/kohti-kestavaa-kasvua/

   Suosittelen myös lukemaan tuon VATT:in veroraportin johon aiemmin linkkasin:

   Energiaintensiiviselle teollisuudelle tarjottavat veroedut rahoitetaan korkealla kotitaloussähkön verotuksella. Saman korkeamman sähkönhinnan maksavat myös palveluyritykset.

   Merkittävimmistä energiaverohelpotuksista hyötyvät ennen kaikkea rakennemuutoksen kourissa pyristelevät perinteiset teollisuudenalat, kuten puu- ja terästeollisuus. Energiaverotuet hidastavat teollisuuden rakenteiden uudistumista sekä teollisuuden energiatehokkuuden parantumista ja syrjivät pk-yrityksiä (mm. Zitting, 2012; työ- ja elinkeinoministeriö, 2012).

   Kataisen hallitus on kasvattanut energiaverotukia alentamalla energiaintensiivisten toimialojen energiaverotusta. Lisäksi hallituskauden aikana tehdyt korotukset kotitalouksien sähköveroon ovat kasvattaneet teollisuuden ja kotitalouksien sähköveron hintaeroa. Kotitalouksien ja teollisuuden sähköverojen hintaeron kasvaessa teo
   llisuuden sähköverotuki kasvaa. Samaan tapaan dieselin ja bensiinin veroeron kaventuminen on taas puoles-
   taan vähentänyt dieselille maksettavaa verotukea.

  Viewing 15 posts - 31 through 45 (of 77 total)