Realpipu

Forum Replies Created

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 349 total)
 • Author
  Posts
 • in reply to: Macedo huijasi valmennettaviaan #796177
  Realpipu
  Participant

  @sett1 wrote:

  cliffs:

  -jungleman pelasi 50/100 nl:ää ja 25/50 plo:ta Girah tililtä. Pelasi myös chipdump tililtä SamChaucan kun ptr näytti -100k
  -jungleman DOGISHEADIN talutusnuorassa Ashton Griffinin mukaan. Jungleman maksoi jotta DOGISHEAD otti syyt niskoilleen multiaccounnista. http://forumserver.twoplustwo.com/showpost.php?p=28128698&postcount=2041

  Mun mielestä tässä ei ole mitään yllättävää. Catesin mukanaolo tässä huijauksessa on ollut alusta lähtien ilmeistä. Ashton yrittää pelastaa kaveriaan, mutta tosiasia on, että tämä huijaustrio pitäisi sulkea pokeriyhteisön ulkopuolelle iäksi.

  Edit: En yhtäkkiä löytänyt 2+2:n cliffnotes ketjua asiasta. Voisko joku linkittää tähän. (Silläkin uhalla kysyn, että löytyy aiemmilta sivuilta, jotka kahlasin nopeasti 🙂 )

  in reply to: Macedo huijasi valmennettaviaan #794669
  Realpipu
  Participant

  Olen sitä mieltä, että niin Haseeb kuin Cateskin olivat/aikoivat olla mukana jollain tavoin Macedon huijauksissa. Mitään muuta selitystä en keksi sille, että nämä heebot olisivat olleet muuttamassa Portugaliin????!!! Macedon luokse vielä senkin jälkeen kun asia tuli heille tietoon. Catesin motiivina huijaukseen voi olla rahapula: Matusowin mukaan hänellä on jäänyt 6 milliä kiinni Fulltiltille. Käytännössä siis koko rolli.

  in reply to: Macedo huijasi valmennettaviaan #794346
  Realpipu
  Participant

  Kun lukee ensimmäisen viestin 2+2:n ketjusta, niin saa kyllä käsityksen, ettei mitään “kaveria” ole ollut mukana. On luultavasti itse pelannut valmennettaviaan vastaan.

  in reply to: RAY:n tavoitteena lisätä uhkapelaamista #791158
  Realpipu
  Participant

  Tässä RAY:n varajohtaja siis vahvistaa julkisen tiedotteen tasolla, että RAY rikkoo räikeästi EU:n asettamia sääntöjä kansallisille pelimonopoleille. Peräkylän kommentointi on härskiä ja osoittaa kuinka turvattu RAY:n asema juuri nyt on:
  RAY:llä ei ole mitään pelättävää valtiovallan taholta. He voivat vapaasti kasvattaa liiketoimintaansa ja lisätä peliongelmia suomessa. Tähän on päättäjien siunaus. Voin pahoin.

  Realpipu
  Participant

  @Aziz wrote:

  @Realpipu wrote:

  Tämä ministeri Paula Risikon kommentti ei anna paljon toiveikkuutta: “Rajoittamiskeinojen arvioinnissa otetaan huomioon myös rahapeliammattilaisten mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan. Tarkoituksena ei ole vaarantaa heidän ansiomahdollisuuksiaan.

  Mistä tämä poiminta on?

  Tästä ketjusta.

  Realpipu
  Participant

  Ulkomaille tapahtuvan pelaamisen rajoittaminen on siis kirjattu hallitusohjelmaan ja asia on valmistelussa asianomaisissa ministeriöissä. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

  Ensi vuoden alussa voimaan astuva uusi arpajaislaki antaa yksinoikeuden rahapelienjärjestämiseen Veikkaukselle, RAY:lle ja Fintotolle. Kaikki muu rahapelitarjonta suomen alueella on sen jälkeen laitonta. Kysymys on enää siitä voidaanko ulkomaisen peliyhtiön netin kautta tapahtuva pelien tarjoaminen suomalaisille katsoa pelien tarjoamiseksi/järjestämiseksi suomessa. Jos näin voidaan oikeudessa pitävästi tulkita, ovat kaikki ulkomaisten peliyhtiöiden suomeen netin kautta tarjotut pelit laittomia. Ja koska ne ovat laittomia, voidaan ne myös kansalaisilta kieltää. Tässä on se logiikka, jolla tullaan toimimaan.

  Oma arvioni on, että nyt ei tyydytä ulkomaille pelaamisen vähentämiseen, vaan todellisena tavoitteena on netin kautta ulkomaille pelattavien rahapelien estäminen kokonaan. Rahansiirtokieltojen ja ip-estojen lisäksi ulkomaisia pelifirmoja vaaditaan lopettamaan pelien tarjoaminen suomalaisille eli estämään suomalaisten pääsy asiakkaaksi.

  EU-sta ei ole odotettavissa mitään turvaa, sillä parlamentti on kaksi vuotta sitten ottanut myönteisen periaatekannan valtiollisten rahapelimonopolien puolesta, rajojen yli tapahtuvaa rahapelaamista vastaan (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0097&language=FI&ring=A6-2009-0064 Oleelliset asiat kohdasta 1. eteenpäin.)
  Tämä päätös tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden pelimonopoliyhtiöt ovat turvassa ja että rajat ylittävää pelaamista voidaan rajoittaa. Suomi saa siis vapaasti rikkoa tavaroiden ja palveluiden vapaata liikkumista koskevaa direktiiviä, koska suomella on EU parlamentin periaatepäätöksen antama tuki takanaan. Vaikka EU-tuomioistuin toteaisikin (joskus vuosien päästä) suomen rikkovan EU-lakeja, ei mitään tuomioita pantaisi koskaan täytäntöön.

  Tämä ministeri Paula Risikon kommentti ei anna paljon toiveikkuutta: “Rajoittamiskeinojen arvioinnissa otetaan huomioon myös rahapeliammattilaisten mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan. Tarkoituksena ei ole vaarantaa heidän ansiomahdollisuuksiaan.” Tulkitsen tämän tarkoittavan sitä, että tilanteessa, missä ulkomaille tapahtuva pelaaminen on estetty, suomalaiset voivat siirtyä pelaamaan Veikkauksen ja RAY:n rahapelejä. Tällätavoin ammattimaisten pokerin pelaajien/urheiluvedonlyöjien ammatinharjoittamisen jatkuminen on ainakin periaatteessa varmistettu. Tämä ei tietenkään pidä käytännössä paikkaansa, koska palvelut ovat niin surkeat, mutta tällä seikalla poliitikkojen ei tietenkään tarvitse vaivata päätään.

  PAF:n tilanne tulee olemaan mielenkiintoinen. RKP tulee taistelemaan kynsin ja hampain PAF:n puolesta, koska se tuottaa hyvin heidän äänestäjilleen. Pidän mahdollisena, että PAF:n kohdalla tehdään poikkeus ja se saisi tietyin rajoituksin jatkaa toimintaansa.

  Realpipu
  Participant

  @jallukola wrote:

  Elikkä summattaas, lakeihin on otettu ekaksi viittaus terrorismin estosta, Sisäministeriö varannut myöhemmin itselleen lisätä minkä tahansa bannin, kun Ray pokeri on valmis. Vavovien viranomaisten määrä lisätty 10 -> 30. Luvattoman markkinoinnin rangaistusta ja valvontaa kovennettu.

  Tässä poiminotja asiakirjoista.


  ARPAJAISLAIN UUDISTAMISTA KOSKEVAN HANKKEEN ASETTAMINEN

  Työryhmän puheenjohtajana toimii poliisijohtaja Kimmo Hakonen sisäasiainministeriöstä ja
  varapuheenjohtajana hallitusneuvos Jouni Laiho sisäasiainministeriöstä.

  III Hankkeen toisessa vaiheessa käsiteltäviä teemoja

  * ulkomaille nettipelaamisen estäminen tai rajoittaminen
  – ulkomaan pelipalveluihin liittyvien maksujen välityksen kieltäminen/
  tietyltä alueelta tulevien pelaajien sulkeminen pelipalvelimilta/
  ulkomaan pelipalveluihin liittyvien oikeustointen pätemättömyys

  Rahapeliyhteisöt

  Yksinoikeusjärjestelmän tehokkuus rikosten ja pelihaittojen ehkäisijänä edellyttää, että
  osallistuminen yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliseen kotimaiseen ja ulkomaiseen
  rahapelitoimintaan kyetään estämään tai sitä kyetään ainakin rajoittamaan.
  Valtioiden rajat ylittävän
  pelaamisen osalta on huomattava, että pelihaitat ilmenevät erityisesti siellä, missä pelaaja oleskelee.
  Tämän vuoksi ulkomaille sijoittautuneiden toimijoiden vastavuoroinen hyväksyntä soveltuu
  huonosti rahapelitoiminnan kaltaiseen toimintaan.

  Kiitos lainauksesta jallukola. Tässähän asia on sanottu selvällä suomen kielellä: Rajoituksia ulkomaille pelaamiseen on suunniteltu uuden arpajaislain alkuvaiheista lähtien. Maininta hallitusohjelmassa tarkoittaa sitä, että hanke ulkomaille tapahtuvan nettipelaamisen rajoittamiseksi on jo pitkällä. Poliitikot eivät ole gämblereitä, vaan pelaavat varman päälle. Jos jokin asia on mainittu hallitusohjelmassa, se tullaan lähes varmasti myös toteuttamaan. Etukäteen on siis varmistettu, että rajoitukset voidaan toteuttaa seuraavan neljän vuoden kuluessa. On myös huomattava, että muut lausunnossa mainitut asiat esim. RAY:n nettipokerin/kasinon osalta on jo toteutettu. Ulkomaisen pelaamisen rajoittaminen on seuraavana vuorossa.

  Realpipu
  Participant

  @jallukola wrote:

  “Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmä vahvistuu Suomessa
  20.05.2011
  [ SV ]

  Rahapelitoiminnan yksinoikeusjärjestelmä vahvistuu Suomessa. Nykyisestä muodollisesta toimilupajärjestelmästä siirrytään lakisääteisten yksinoikeuksien järjestelmään. Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen on valtion kokonaan omistamilla Veikkaus Oy:llä, julkisoikeudellisella Raha-automaattiyhdistyksellä ja hevosjalostus- ja raviurheilujärjestöjen keskusjärjestön kokonaan omistamalla Fintoto Oy:llä. Hallitus päätti torstaina 19.5. esittää arpajaislain ja muiden asiaan liittyvin lakien vahvistamista. Tasavallan presidentti vahvisti lait tänään perjantaina. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2012.

  Arpajaislain muutoksilla ehkäistään rahapelitoimintaan liittyviä rikoksia sekä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Muutoksilla varmistetaan myös yleishyödyllisen kansalaistoiminnan toimintaedellytyksiä. Lakimuutokset koskevat rahapelijärjestelmää, rahapelien jaottelua ja rahapelitoiminnan ohjausta.

  Kullakin rahapeliyhteisöllä on jatkossakin lähtökohtaisesti oikeus välittää toimialueeseensa kuuluvia rahapelejä myös sähköisesti ja toimeenpanna myös toimialueeseensa kuuluvia virtuaaliympäristössä toimeenpantavia rahapelejä. Hevoskohteisia rahapelejä saa jatkossa toimeenpanna vain Fintoto Oy.

  Lisätietoa arpajaislain uudistamisesta löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/suomi/arpajaislain_uudistus

  14 §

  Sähköisesti välitettävät rahapelit

  Sähköisesti välitettäviä rahapelejä toimeenpantaessa on pelaajan henkilöllisyys ja hänen asuinpaikkansa todennettava pelaajan täysi-ikäisyyden ja muun valtion tai alueen lainsäädännön alueellisen soveltamisalan kunnioittamisen varmistamiseksi. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pelaajan henkilöllisyyden ja hänen asuinpaikkansa todentamisesta.

  Rahapeliyhteisön on asetettava sähköisesti välitettävien rahapelien pelaamiselle tarvittaessa pelilaji-, pelityyppi-, peli- ja pelaajakohtaisia määrällisiä ja ajallisia rajoituksia pelihaittojen vähentämiseksi. Sisäasiainministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pelaamisen pelilaji-, pelityyppi-, peli- ja pelaajakohtaisten määrällisten ja ajallisten rajoitusten asettamisesta.

  42 §

  Arpajaisten valvonta

  Arpajaisten toimeenpanoa valvotaan arpajaisiin osallistuvien oikeusturvan takaamiseksi, väärinkäytösten ja rikosten estämiseksi sekä arpajaisista aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen vähentämiseksi.
  — — — — — — — — — — — — — —

  Rahapelien toimeenpanon valvonnassa on käytettävä tarvittaessa sähköisiä valvontajärjestelmiä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä rahapelien sähköisistä valvontajärjestelmistä.

  16 a §

  Rahapelirikos

  Joka

  1) toimeenpanee rahapelin luvattomasti,

  2) myy tai välittää arpoja muun kuin arpajaislain (1047/2001) 11 §:ssä mainitun rahapeliyhteisön toimeenpanemaan rahapeliin tai markkinoi sellaista rahapeliä vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädettyä kieltoa,

  3) myy tai välittää arpoja rahapeliin ulkomaille tai markkinoi rahapeliä ulkomaille vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyä kieltoa,

  4) ilman rahapelin toimeenpanijan lupaa myy tai välittää arpajaislain 11 §:ssä mainitun rahapeliyhteisön toimeenpanemaan rahapeliin liittyviä arpoja taikka vastaanottaa sellaiseen rahapeliin liittyviä pelipanoksia tai välittää sellaiseen rahapeliin liittyviä voittoja vastoin arpajaislain 62 §:n 2 momentin 3 kohdassa säädettyä kieltoa taikka ???

  5) luovuttaa tilan muun kuin arpajaislain 11 §:ssä mainitun rahapeliyhteisön toimeenpanemaan raha-automaatin tai kasinopelin käytettävänä pitämiseen vastoin arpajaislain 62 §:n 3 momentissa säädettyä kieltoa,

  on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, rahapelirikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.  Vittu, ilmankos sinne GoldDustin tulee isompia käteispelejä, ja Kataisella oli kiire laittaa oma ukko vetään massit RAY:stä
  En jaksanu lukee kokonaan, mutta noi boldatut voi vaikeuttaa elämää.

  Yllä oleva lakiteksti pelien valvonnasta/ rajoittamisesta koskee suomalaisia monopoleja, eikä suoraan liity ulkomaille tapahtuvaan pelaamiseen ja sen rajoittamiseen.

  Realpipu
  Participant

  Tämä kehityssuunta (pelien rajoittamiseksi) on ollut nähtävissä jo pitkään. Nyt se sitten tulee. Pelaamiseen tullaan puuttumaan kovalla kädellä Viron malliin. Mielenkiintoinen kysymys on miten PAF:n pelien käy. Ahvenanmaan itsehallinnon (ja RKP:n) suojeluksessa toimiva PAF jäänee ainoaksi vaihtoehdoksi RAY:n paskalle palvelulle.

  Realpipu
  Participant

  Ensi vuoden alusta voimaan astuva arpajaislaki sanoo seuraavaa:

  3 luku
  Rahapelitoiminta
  11 § (20.5.2011/575)
  Yksinoikeus rahapelien toimeenpanemiseen
  Veikkaus Oy:llä on yksinoikeus raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen.”

  ja

  13 b § (20.5.2011/575)
  Rahapeliyhteisön toiminnan rajoitukset
  Edellä 11 §:ssä mainittu rahapeliyhteisö ei saa harjoittaa muuta arpajaistoimintaa kuin rahapelitoimintaa.

  Rahapeliyhteisö ei saa perustaa eikä hankkia omistukseensa muita kuin rahapelitoimintaansa varten tarpeellisia yhtiöitä tai niiden osakkeita eikä luovuttaa näiden yhtiöiden osakkeita uudelle omistajalle ilman asianomaisen rahapeliyhteisön tuotonjakoasioita käsittelemään säädetyn ministeriön lupaa.

  Rahapeliyhteisö tai sen tytäryhtiö ei saa ilman 2 momentissa tarkoitetun ministeriön lupaa:

  1) perustaa rahastoja eikä tehdä kohdentamattomia varauksia taikka muuttaa niiden kirjanpidollista luonnetta;

  2) muuttaa osakepääomaansa;

  3) myöntää lainoja;

  4) tehdä muita investointeja kuin toimintansa edellyttämiä käyttöomaisuushankintoja.

  Veikkauksen hanke on arpajaislain nojalla ilmeisen laiton. Yksinoikeus rahapelitoimintaan on annettu vain suomen alueella. Ja arpajaislain mukaan Veikkaus ei voi hankkia tytäryhtiöitä, eikä tehdä investointeja muuhun tarkoitukseen, kuin rahapelitoimintaansa varten. Härskiä toimintaa Veikkauksen johdolta, johon varmasti tullaan puuttumaan.

  Realpipu
  Participant

  @Dharma wrote:

  jutussa Laiho sanoo saaneensa tiedon tapahtuneesta Iltalehdestä 1.6. Valvonta on siis hyvällä pohjalla… Uskon Laihon kyllä nyt toimivan, koska hän tässä on lopulta se jota syytetään ellei Laiho toimi.

  Laiholla ei ole vaihtoehtoja tässä. Hänen on pakko toimia ylimpänä valvovana virkamiehenä. Tämä rikosepäily tullaan selvittämään lain edessä ja syylliset joutuvat vastuuseen. Ansaitset Dharma vuoden pokeriteon palkinnon valituksestasi oikeusasiamiehelle, joka aivan ilmeisesti on laittanut ainakin lisää vauhtia tälle tutkintaprosessille. Hienoa! 8)
  P.S: Voisko joku laittaa iltalehden jutun tänne…

  in reply to: Dharma goes Vietnam. Now. #756263
  Realpipu
  Participant

  Onnea matkaan Dharma!

  in reply to: PikkuPro landella #748721
  Realpipu
  Participant

  @PikkuPro wrote:

  Biittia kassureissulla.

  Pelailin 10-10 plo ja aika normisti meni eli edgea nolla, altapain sisaan ja plussalla kotiin.

  Ai se biitti? Takastulomatkalla aattelin oikasta mutta jostain syysta otin vaaran linen ja paadyin Malmin lentoaseman vaaralle puolelle -> otin uuden vaaran linen (!) enka palannu noyrana lahtoruutuun jolloin paadyin Tattarisuon, suurmetsantien ja Tapiolan kautta maaranpaahan. 1,4km reissuun meni 1h 45min. Onnex vain vikat 15 min tuiskasi suoraan nassuun. (yovytaan appiukon luona joten hoodsit ei ihan hallussa).

  JR suosi pelipoydassa Barcelonaa vs. Hki koska “Barcelonassa on mukavampi tehda pitkia kavelylenkkeja tahan aikaan vuodesta”. Viimeistaan nyt uskon.

  Kunnioitettava suoritus 🙂

  Realpipu
  Participant

  @Jpe wrote:

  @Realpipu wrote:

  Ja vertaatko sitä muihin saitteihin. Tämä olisi kiinnostavaa tietää.

  Niin ja Realpipu voisit siirtää mulle muutaman taalan lohdutukseksi vaikka Tiltillä tästä hyvästä koska vertailun vuoksi unohdin pelata 2+0.2e PLO8 takuuturnauksen johon olin regannut RAY:llä. 😀 😀

  Katoppas, RAY kosti sulle heti huonolla karmalla 🙂 Laita nikkisi yv:llä.

  Realpipu
  Participant

  @RAY_netti wrote:

  Kommentit pariin viimeksi keskusteltuun asiaan:

  – Resurssien käyttö: ongelma on tiedossa ja todella valitettava. Se tulee paranemaan jatkossa mutta vaatii saamani tiedon mukaan sen verran paljon työtä että ongelmaa korjataan portaittain.

  Terv. RAY_netti (Jussi)

  Joo ei näin pientä ongelmaa varmasti kannata alkaa nopeasti ratkaisemaan. Vakavasti: Ongelman ratkaisu vaatisi varmaankin kokonaan uuden ohjelmakoodin (ja uuden toimittajan).

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 349 total)