Lukevatko ufot horoskooppeja?

Aki Pyysing Aki Pyysing kommentoi ajankohtaisia asioita Akin Showdown -nimisellä palstalla. Aki kommentoi tällä kertaa juuri ilmestyneen Tiedebarometri 2007:n tuloksia. .

Olen usein väittänyt, että Suomi on sivistysvaltio ja että suomalaiset ovat parempia pokerinpelaajia, koska meillä on hyvä koulutusjärjestelmä ja eikä juurikaan taipumusta taikauskoon. Nämä käsitykset olen nykäissyt pitkälti hatusta.

Uusin tiedebarometri (http://www.sci.fi/~yhdys/tb3/tiedebaro3.htm ) pakottaa hivenen peruuttamaan käsityksissäni. Tiedebarometrissä tutkitaan suomalaisten käsityksiä tieteestä.

Noin joka kolmannen (31%) suomalaisen mielestä "tieteeseen perustuva maailmankuva ja uskonto eivät ole ristiriidassa keskenään". Tämä on 1,6 miljoonaa ihmistä. Näyttäkää minulle uskonto, joka perustuu tieteelliseen maailmankuvaan, niin harkitsen vakavasti tuon uskonnon harjoittamista. Kaikki uskonnot pohjautuvat siihen, että ihmisen on uskottava johonkin, josta ei ole mitään näyttöä. Tiede taas perustuu juuri tieteelliseen näyttöön. Sinänsä ei ole yllättävää, että juuri kirkkoon vahvimmin luottavat kiistävät barometrin mukaan kehitysopin merkittävän laajasti – ja jyrkästi.

Lähes joka toinen suomalainen yhtyy näkemykseen, jonka mukaan ”ns. kansanparantajat omaavat tietoja ja taitoja joita lääketieteellä ei ole”. Jos jollain kansanparantajalla olisi todella mullistavia taitoja, olisi hänestä tullut järkyttävän rikas jo kauan sitten. Tällaisiin en ole ainakaan minä törmännyt. Rahoiksi lyöneisiin TV-evankelistoihin toki.

”Vaikka homeopatialla ei ole lääketieteen tunnustusta, on se tehokas tapa hoitaa sairauksia” herättää vastaajissa ennen muuta epätietoisuutta (42% on vailla kantaa). Näkemyksen nieleviä on jonkin verran enemmän (33%) kuin sen kiistäviä (26%). Tiede pitää homeopatiaa täysin näennäistieteenä. Tässä epätietoiset luultavasti eivät tiedä mistä on kysymys.

Vajaa kuudesosa (15%) katsoo että ”vaikka ufo-havaintoja ei ole kyetty tieteen keinoin todentamaan, on selvää että vierailuja ulkoavaruudesta maahan on tapahtunut”. Millähän perusteella se sitten on selvää?

Väite "telepatia on todellinen ilmiö, vaikka sitä ei ole voitu tieteen keinoin todentaa" jakaa kansalaiset kolmeen yhtä suureen osaan. Yksi kolmannes (33%) hyväksyy, toinen kolmannes (34%) epäröi ja kolmas kolmannes kieltää. Minäkin kuulen vaimoni lähettämiä telepaattisia viestejä aina baaria lähestyessäni.

Hivenen lohduttavaa oli, että luottamus näihin uskomuksiin ei ollut kasvanut vaan päinvastoin hivenen heikentynyt. Mutta järkyttävä määrä suomalaisia uskoo kaikenlaiseen hulahulaan.

"Yleiskiinnostusta" kaikkea uutta tieteellistä tietoutta kohtaan ilmoittaa omaavansa niin ikään suomalaisten suuri enemmistö (72%). Tämän tutkimustuloksen selittää kyselytutkimusten yleinen piirre: ihmiset valehtelevat. Samaan aikaan ei voi tuntea aitoa yleiskiinnostusta tiedettä kohtaan ja uskoa horoskooppeihin. Haastattelututkimusten mukaan suomalaiset juovatkin puolet siitä viinasta mitä maassa kulutetaan.

Tutkimuksen aiheuttama suurin huoli minulle on se, että miten asiat ovat muissa maissa? Jos Suomessa puolet kansasta on aivan löyhäpäistä, täytyy maapallon asukkaista enemmistön olla enemmän tai vähemmän kajahtaneita. Maapallon tulevaisuus ei tosiaan näytä hyvältä. No, tiedossa oli, että USA:lla on presidentti, jonka kautta Jumala puhuu.

Tämä myös herättää huolen demokratian toimivuudesta. Äänestyskopissa käy paljon väkeä, jotka eivät paljon pohdiskele asioita. Vastustan vakaasti minkään asian viemistä kansanäänestykseen. Edustuksellinen demokratia on kuitenkin aavistuksen verran parempi kuin suora demokratia.

Enää en ihmettele, miksi eduskuntaan valitaan uudestaan lähentelystä virastaan erotettuja tai miksi ay-johtajat eivät tavallisesti pätkääkään välitä edes omiensa pitkän aikavälin eduista vaan ainoastaan uudelleenvalinnastaan. Tällaisia tyyppejä äänestävät ne samat ihmiset, jotka lukevat horoskoopeista kohtalonsa.

Pokerinpelaajalle tieto siitä, että enemmistö ihmisistä perustaa päätöksensä ennemmin uskomuksiin kuin faktoihin on toki hyvä. Betsauspäätöksensä tähtien asentoihin perustava on mitä soveliain vastus pokeripöydässä.

Voit kommentoida kirjoitusta foorumin kommenttiketjussa.