Maksamme velkaa Veikkaukselle

 

Joulun alla kuului kirkas sana,

Veikkaus meillä vapahtajana.

Lausui eettinen neuvottelukunta,

tämä ei ole pelkkää toiveunta:

Nyt puhdistuu Suomen urheilu

Pelistä tulee eettinen ja reilu.

Kun puhui meille Halilan Heikki,

kyseessä ei ollut pelkkä leikki.

Hän oli urheiluoikeuden professori

hallussaan on etiikan koko kori.

 

Velkaa on Sami, Leksa ja Kalle

meidän eettisyyden jumalalle.

Jos on muu sponsori kuin Veikkaus,

se on heti sisäpiiristä leikkaus.

Etiikan puolestamme hoitaa monopoli,

oli kyseessä ongelmapeli tai alkoholi.

 

Lahjusta eivät ota nämä herrat

se todettu meillä on monet kerrat.

Jos nyt vähän Syväsalmen Harri,

silloin oli Korkein oikeus ihan narri.

Tuli johtajalle tuomio taikka ei,

silti veljet aina eteenpäin vei.

Suomalainen urheilujohtaja,

on eettinen aina sanansaattaja.

 

Tarinansa voi olla vaikka satua,

mutta sitä ei tarvitse koskaan katua.

Ei käänny urheilujohtajilla takit,

hyvin maistuu eettiset konjakit.

Mennään Veikkauksen Majalle,

ei eettinen maksa mene hajalle!

 

Automaatit ole ongelma ei,

jos vaikka pelurilta rahat vei.

Tappiot menevät pelkkään hyvään,

mahtuu hyvin vielä säkkiin syvään.

Kuka muuten isot palkat maksaa,

kuka huolta omista kantaa jaksaa?

 

Huippu-urheilijat velkaa ovat,

eivät ole vaateet mahdottomat.

Täytyy eläköityneetkin kuriin saada,

etteivät moraalia maahan kaada.

Pelkästään yhden käskyn täytätte,

eli vain Veikkausta aina käytätte.

 

Olen kirjoittanut onnahtelevia runoja satunnaisesti 5-vuotiaasta asti. Ensimmäinen joulurunoni kirjoitin jouluksi 2005. 2006 tein Juppihippipunkkarista bonushuorapelurin. Koska Anna Eriksson– ketjusta löytyy niin jäätävää jälkeä palasin 2008 runoihin ja kirjoitin laittomista peleistä. 2009 oli supervuosi 2009. 2010 löytyi jopa Jouluaaton lailliset pelit. 2011 oli väärinymmärretyin runoni kautta aikojen. Kukkahattutädit tykkäsivät, kun annoin lapsille raittiin joulun olemalla eri paikassa kuin he. 2012 kirjoitin synkän runon kirjoittajien kuolevaisuudesta. 2013 oli pokeriammattilaisen yhdeksästoista joulu. 2014 tutkin joululahjoja. Toissa vuonna sain idean runoon Poker Awards -raadin kokouksesta ja kirjoitin suomalaisten “voitottomasta” vuodesta”. Viime vuonna muistin viimeistä laihollista joulua.

Aki  25.1.2012: Lahjottu lobbari

HS 21.12.2017 Urheilun eettisyyden edustaja huolestui Veikkauksen tuottojen laskusta

Aki Pyysing toimii Pokerihuoneen pokeriasiantuntijana ja nykyään myös Sijoitustieto.fi -verkkosivuston kolumnistina.

Akin Showdown ilmestyy toistaiseksi keskiviikkoisin, ellei Pyysing ryyppää deadlinea.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta

Kannanotto 21.12.2017

Suomalaisten urheilijoiden yhteistyösopimukset kansainvälisten peliyhtiöiden kanssa

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta kiinnittää vakavaa huomiota suomalaisten urheilijoiden yhteistyösopimuksiin ja markkinointitoimiin, joilla edistetään kansainvälisten rahapeliyhtiöiden markkinointia Suomessa.

Arpajaislain 14 b §:n (1286/2016) 1 momentin mukaan vain Veikkaus Oy saa markkinoida rahapelejä Suomessa. Lain 62 §:n 2 momentin 1 kohdassa on kielletty kaikki muu rahapelien markkinointi. Tämä on myös säädetty rangaistavaksi rahapelirikoksena rikoslain 17 luvun 16 a §:ssä. Urheilijat ovat merkittäviä esikuvia ja mielipidevaikuttajia. Heidän esimerkillään on suuri vaikutus kansalaisten toimintaan myös rahapelitoiminnassa.

Urheilijoiden ja urheiluvaikuttajien yhteistyö Suomessa arpajaislain vastaisten toimijoiden kanssa voi ensiksikin olla lainvastaista sen mukaan, kohdistuuko se Suomen markkinoihin. Se on myös monella tavalla epäeettistä. Niinpä kansainväliset peliyhtiöt markkinoivat usein haitallisia nopearytmisiä pelejä, joita ei saa markkinoida Suomessa pelisaleja lukuun ottamatta. Eettinen ulottuvuus liittyy myös suomalaisen urheilutoiminnan rahoitukseen, jota kansainvälisten peliyhtiöiden toiminta jäytää.

Suomen urheilun rahoituksen kivijalka ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahapelien voittovaroista jakamat valtionavustukset. Lajiliittojen valtionavustukset, suora seuratuki, urheiluopistojen ja –akatemioiden saama tuki sekä harjoitusolosuhteisiin sekä urheiluapurahoihin suunnatut varat ovat esimerkkejä myös huippu-urheilulle välttämättömistä elementeistä, joita mahdollistetaan kotimaisten rahapelien tuotolla.

Suomalaisen rahapelaamista koskevan yksinoikeusjärjestelmän peruste ei ole siitä saatava tuotto. Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta muistuttaa kuitenkin siitä, että kotimaisten rahapelien tuotosta jaettavilla avustuksilla on huomattava merkitys urheilun rahoitukselle. Vuonna 2017 urheilutoimintaan jaettiin noin 160 miljoonaa euroa.

Suomalaisen urheilun näkökulmasta on jokainen markkinointitoimi, joka ohjaa suomalaisia kansainvälisten peliyhtiöiden asiakkaiksi kotimaisen, korkean kuluttajasuojatason tarjoavan ja viranomaisvalvotun rahapelitoiminnan sijaan, epäeettinen ja vie pois tukea kotimaiselta urheilulta.

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunta on opetus- ja kulttuuriministeriön 2015 asettama, eri hallinnonalojen ja urheilun toimijoiden välinen koordinaatio- ja yhteistyöelin. Neuvottelukunnan tavoitteena on edistää urheilun eettisyyttä ja siihen liittyvien kansainvälisten sopimusten toimeenpanoa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana on professori Heikki Halila / Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja varapuheenjohtajana johtaja Tiina Kivisaari OKM:n liikunnan vastuualueelta.