Pokerivoitot ja verottaja

Tämän kolumnin taustalla ovat yhteydenotot, joita sain viime viikolla verottajan lähettämien kirjeiden takia. Mistä verottaja saa verotuksen pohjaksi tarvitsemiaan tietoja? Miten verottaja saa tiedon saaduista pokerivoitoista? Lukeeko verottaja todella lehtiä? Tässä kolumnissa vastaan kysymykseen siitä, miten verottaja saa tietoja verovelvollisen tuloista ja menoista. Erilaisiin tulkintakysymyksiin, kuten esimerkiksi, mikä katsotaan ETA-alueeksi ja mikä ei, voidaan palata myöhemmin.

Suomalaisen verottajan verotusmenettely perustuu yleensä palkkatulojen osalta verottajan työnantajilta saamiin tietoihin ja toisaalta pääomatulojen osalta siihen, miten esimerkiksi pankit ilmoittavat osakekauppoja verottajalle. Verovelvolliset myös itse ilmoittavat verottajalle tietoja – esimerkkinä voidaan mainita kiinteistökauppa, josta määrätään varainsiirtovero. Edelleen verottaja saa paljon tietoa verotusmenettelyn aikana suorittaessaan kansalaisen säännönmukaista verotusta. Esimerkiksi verottaja saattaa pohtia, miten ilman vakituista ansio- tai pääomatuloa elävä henkilö saattaa ostaa itselleen omistusasunnon.  On myös huomioitava, että verottaja on ihminen ja lukee lehtiä sekä katsoo uutisia. Lisäksi suomalaiset ovat kateellinen kansa, joka ilmiantaa vihamiehensä myös verottajalle.

Mistä verottaja on saanut selville pokerin pelaamisen ja siihen liittyvät suuret voitot? Verottajan palveluksessa on ihmisiä, jotka elävät kanssamme samassa yhteiskunnassa. Nämä ihmiset eivät ole voineet välttyä huomaamasta pokerivoittojen uutisointia. Pikaisella surffauksella internetistä löytää useiden satojen suuria voittoja saaneiden suomalaisten nimet. Näin ollen verottajalla on hyvät perusteet lähettää selvityspyyntökirjeitä pokerinpelaajille. Siinä, että verottaja kysyy verovelvolliselta tietoja, ei ole mitään erikoista eikä verovelvollisen toimintaan siis välttämättä liity mitään rikollista. Kyse on normaalista verotusmenettelystä.

Verottaja ei pokeritulojenkaan osalta tietenkään ole niin avuton, että se luottaisi pokeripelaajien sille suullisesti tai kirjallisesti kyselyn johdosta antamiin tietoihin. Verottaja tulee vertaamaan verovelvollisten pokerinpelaajien antamia tietoja sen käytössä oleviin tietoihin, kuten verovelvollisen omaisuuden kehitys- ja tilitietoihin sekä tietoverkosta löytyviin pelitietoihin. Verottajan päätökseen pokerivoittoasiassa vaikuttaa merkittävästi verovelvollisen pokerinpelaajan suomalaisen pankin tilitiedot. Suuret pokerivoitot siirretään pääasiallisesti suomalaisille pankkitileille niiden käyttämistä varten.

Verottaja tulee melko varmasti muodostamaan käsityksen verovelvollisen tulojen määrästä siitä, kuinka paljon pokerinpelaaja on omalle pankkitililleen tulouttanut pokerivoittoja. Tilitietojen käyttämisessä ongelmana on kuitenkin, että rahat pokerisivulta suomalaiselle pankkitilille siirtyvät usein erilaisten ns. sähköisten lompakkojen (Moneybookers ja Neteller)  kautta. Näin ollen verottaja ei voi aukottomasti osoittaa pokeritulojen lähdettä, koska välissä on sähköinen lompakko, johon tulo voi muodostua useilta pokerisivustoilta.

Kun verottaja muodostaa käsityksensä pokerinpelaajan tulotasosta nimenomaan suomalaisen pankkitilin tietojen perusteella, verovelvollisen tulee pystyä osoittamaan luotettavasti rahojen alkuperä ja näin ollen ratkaisemaan niiden asema verotuksessa. Verotus on massamenettelyä ja on turha olettaa, että verottaja kykenisi käyttämään resursseja laajasti siihen, että se pyrkisi saamaan tietoja ulkomailta, esim. pokerisivustoilta. Suomalaiset tilitiedot verottaja saa yhdellä puhelinsoitolla tai sähköpostilla kaikista suomalaisista pankeista ja kaikkien verovelvollisten osalta. Pankkisalaisuus ei suojaa tilitietoja verottajan pitkältä kädeltä.

Verottajalla on mahdollisuus hankkia hyvin laajat tiedot jokaisen suomalaisen ja Suomessa verotettavan henkilön tuloista. Näin ollen on turha luottaa siihen, että verottaja luottaisi tai saati sitten tekisi veropäätöksiä pelkästään verovelvollisen oman ilmoituksen perusteella. Veropäätöksen pohjana toimii verottajan saama käsitys pelaajan tilitiedoista. Yhteenvetona voidaan todeta, että omien pelitietojen ilmoittaminen ja tarkastaminen tulee tehdä huolella, vaikka myös verottaja ilmoituksen oikeellisuutta pohtii. Rikosoikeudellinen vastuu veropetoksesta on ankara – siitä voi seurata niin taloudellisia sanktioita ja sakkoja kuin vapaudenmenetys. Väärien tietojen antaminen tai oikeiden tietojen antamatta jättäminen verottajalla katsotaan usein veropetokseksi.

Toivon, että te hyvät Pokeritiedon lukijat kommentoitte tätä kirjoitusta ja esitätte toiveita niistä aiheista, joita näissä lakimiehen näkökulmasta kirjoitetuissa kolumneissa voisi käsitellä.

Ystävällisesti

Jaakko Lindgren
OTK
Asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partners Oy

Voit kommentoida kirjoitusta foorumin kommenttiketjussa.