Puoliavokinkin todennäköisyyksistä – Osa 2 – Gapper-veto

…Jatkoa edellisestä kolumnista.

Edellisessä osassa luokittelin vedot perustilanteeseen, gapper-vetoon ja 3 kortin OESD –vetoon. Tässä osassa käsittelen gapper-vedon todennäköisyyttä. Gapper-vetohan on sellainen, jossa pitää saada yksi osuma tietystä outtijoukosta ja toinen osuma toisesta, erillisestä outtijoukosta. Tyypillisin tilanne on (väri)suoran veto yhdellä reiällä (esim. 346; vitoset muodostavat 1. outtijoukon ja kakkoset ja seiskat toisen outtijoukon). Toinen mahdollinen tilanne on (väri)suoran veto kahdella reiällä (esim. 357) tai yhdellä isolla reiällä (esim. 347).

Kolmen kortin gapper-vetojen todennäköisyydet voidaan laskea yhdellä kaavalla:

Merkitään:

  • x1 = 1. outtien määrä
  • x2 = 2. outtien määrä (x1 ja x2 keskinäisellä järjestyksellä ei ole merkitystä)
  • y = pakassa olevien (=tuntemattomien) korttien määrä
  • z = vielä vedettävien korttien määrä

Haettu todennäköisyys saadaan kaavalla:

Ajatellaan tilannetta, jossa minulla on takana 653, pakassa on 13 korttia, piilossa on vielä yksi kakkonen, yksi nelonen ja kaksi seiskaa. Tulen nostamaan vielä neljä korttia ja haluan tietää millä todennäköisyydellä saan suorani. Nyt siis x1 = 1 (ainoa nelonen), x2 = 3 (kakkonen ja seiskat), y = 13 ja z = 4:

Seuraavissa taulukoissa on eräitä todennäköisyyksiä (prosentteina) gapper-vedon toteutumiselle eri outtimäärillä:

A)    nostetaan 8 korttia, pakassa 32 korttia

1./2. Outit

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5,6

10,2

13,7

16,6

18,7

20,4

21,7

22,7

2

10,2

18,3

24,7

29,7

33,5

36,5

38,7

40,4

3

13,7

24,7

33,2

39,9

45,1

49,0

52,0

54,1

4

16,6

29,7

39,9

47,9

54,0

58,6

62,1

64,7

B)    nostetaan 7 korttia, pakassa 28 korttia

1./2. Outit

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5,6

10,0

13,6

16,5

18,7

20,4

21,7

22,7

2

10,0

18,1

24,6

29,6

33,6

36,6

38,9

40,6

3

13,6

24,6

33,2

40,0

45,2

49,3

52,3

54,5

4

16,5

29,6

40,0

48,1

54,3

59,1

62,6

65,2

C)     nostetaan 6 korttia, pakassa 24 korttia

1./2. Outit

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5,4

9,9

13,5

16,4

18,6

20,4

21,8

22,8

2

9,9

17,9

24,4

29,6

33,6

36,7

39,1

40,8

3

13,5

24,4

33,2

40,1

45,5

49,6

52,7

55,0

4

16,4

29,6

40,1

48,4

54,8

59,6

63,3

65,9

D)    nostetaan 5 korttia, pakassa 20 korttia

1./2. Outit

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5,3

9,6

13,3

16,2

18,5

20,4

21,8

22,9

2

9,6

17,6

24,2

29,5

33,7

36,9

39,4

41,3

3

13,3

24,2

33,1

40,2

45,8

50,2

53,4

55,8

4

16,2

29,5

40,2

48,8

55,4

60,5

64,3

67,1

Kolumnisarjan viimeisessä osassa perehdyn OESD-vetoon, position vaikutukseen ja todennäköisyyksien soveltamiseen.