Veikkaus haluaisi edelleen PAF:in rahoja

Jos on kiinnostunut ahneuden ja epäpätevyyden tuottamasta kapulakielestä, kannattaa perehtyä arpajaislakiluonnoksesta annettuihin lausuntoihin. Suosittelen lämpimästi esimerkiksi SOSTE:n ja Suomen Museoliiton raapustuksia. Myös miulle uusi arpajaislain lausunnonantaja ”Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry” on kantanut pitkähkön kortensa kekoon noin seitsemänkymmenen muun veikkaushäviövaroista nauttivan tahon kanssa. Joukossa on toki joitain riippumattomiakin lausunnonantajia.

Nostan tässä kuitenkin esiin sellaisten tahojen lausumisia, joiden voi olettaa ainakin jossain määrin tietävän, mistä rahapeleissä on kysymys.

Veikkaus haluaa vapaammat kädet, itsevalvonnan ja ahvenanmaalaisten rahat

”Veikkauksen näkemyksen mukaan yhtiön kanavointitehtävä tulisi lisätä lakiin.”

Kanavointitehtävä veikkauskielestä suomeksi: rahankerääminen pelureilta. Kukapa sitä ei haluaisi lakiin kirjattavaksi rahanpainamisoikeuksiaan poliisivaltuuksilla.

”Veikkauksen käsityksen mukaan markkinoinnin tulkinta on keskeistä luvattomaan tarjontaan puuttumisessa. Toimeenpanon kannalta on olennaista, että kaikki Manner-Suomessa oleville kuluttajille tapahtuva markkinointi on sisällytettävä lain tulkintaan, kanavasta ja välineestä riippumatta. Markkinoinniksi on tulkittava mm. näkyvyys tapahtumissa Suomessa, taivaskanavilla tai internetissä (mainonta ja näkyvyys sosiaalisen median kanavissa suoraan tai erilaisten vaikuttajien kautta, mainonta mobiilisovelluksissa, videomainonta erilaisissa striimauspalveluissa kuten YouTube, display-mainonta Suomeen kohdennetuissa, mutta kansainvälisten tarjoajien palveluissa jne.) tai ns. affiliaattien kautta tapahtuvan markkinoinnin lisäksi mm. hakukonenäkyvyys suomalaisille kuluttajille sekä suora asiakasviestintä mitä tahansa välinettä käyttäen (puhelin, sähköposti, push-viesti, suorakirje jne.).”

Veikkaus haluaisi siis laajentaa markkinoinniksi asiakkaalle lähetetyt sähköpostit. Mitä ilmeisimmin Blokkikosket laskisivat Betfairin markkinoinniksi senkin sähköpostin, jossa kerrottiin pitkään kiinni olleen tilini avaamisesta. Tarkoitus olisi siis tulkita kaikki ulkomaisten peliyhtiöiden toiminta markkinoinniksi, jotta kaikkien maksut voitaisiin blokata. Ulkomaille pelaamisen jatkamista haluavien kannalta on onnellista, että enää Veikkaus ei arpajaislakia yksin säädä, kuten takavuosina pitkälti tapahtui.

Veikkauksen lausunnon allekirjoittaneelle toimitusjohtaja Olli Sarekoskelle tiedoksi: suomalaiset rahapeliammattilaiset eivät unohda pyrkimyksiäsi karkottaa meidät maasta. Tämä tosin tuskin onnistuu, mutta tuskin silti unohdammekaan. Toivottavasti en itse minkään pakon edessä päädy koskaan allekirjoittamaan jotain noin käsittämätöntä.

”Kanavointikyvyn kannalta onkin olennaista, että markkinointia tarkastellaan kokonaisuutena. Mikäli laillisen tarjonnan markkinointia rajataan ehdotuksessa esitetyllä tavalla, se edellyttää myös tehokkaita ja välittömiä toimia luvattoman tarjonnan markkinoinnin estämiseksi. Veikkaus arvioi, että ne markkinointitoimet, joita yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliset rahapelien tarjoajat tekevät, ja joista merkittävä osa on Veikkaukselta kielletty, heikentävät suoraan pelaamisen kanavoitumista Veikkaukselle.

Veikkauksen käsityksen mukaan Veikkauksella tulisi jatkossakin olla mahdollisuus markkinoida digitaalisten kanavien palveluita, sovellusta sekä kanavissa pelattavissa olevaa kokonaispelivalikoimaa. Yksittäisten nopearytmisten pelien tai peliryhmän markkinointi ei olisi sallittua, vaan kyse on tarpeesta kertoa asiakkaille Veikkauksen digitaalisen palvelun ja sen sisällön olemassaolosta.

Veikkauksen käsityksen mukaan hakusanamarkkinointi maltillisesti toimeenpantuna tulisi olla Veikkaukselle mahdollista, mikäli markkinoinnissa on todettu erityinen kanavoinnin tarve, ja kuluttaja on itse suoraan ilmaissut kiinnostuksensa kyseisiin peleihin.”

Veikkaukselta ollaan sitomassa molempia käsiä selän taakse. Veikkaus ei itse haluaisi sitä. ”Mikäli markkinoinnissa on todetty erityinen kanavoinnin tarve” on kyllä veikkauskieliseksikin lauseeksi melkoisen huikea.

Veikkauksen käsityksen mukaan Ahvenanmaan raha-automaattiyhdistys (PAF) toimeenpanee pelejä Manner-Suomessa, vaikka se ei pelejä aktiivisesti markkinoisikaan. Veikkauksen käsityksen mukaan PAF edistää aktiivisilla toimilla tälläkin hetkellä rahapelien toimeenpanoa valtakunnassa ylläpitämällä suomenkielistä sivustoa sekä mahdollistamalla mannersuomalaisten pelaajien rekisteröinnin ja rahapelien pelaamisen.

Ei ole Paffin rahat tulossa Manner-Suomeen, mutta Veikka ei ilmeisesti aio koskaan luopua niitä tavoittelemasta. Varmaan jotkut jossain vaiheessa oikeasti luulivatkin saavansa RKP:n sisältävältä hallitukselta ahvenanmaalaisten 70 miljoonaa euroa vuodessa itselleen.

Poliisihallituskin on kypsä Veikkaukseen

”Arpajaislain 14b § 5 momentissa ehdotettu vedonlyönti- ja totopelien markkinoinnin vapauttaminen ei Poliisihallituksen näkemyksen mukaan edistä pelihaittojen vähentämisen tavoitetta. Erityisesti vedonlyöntipelien nopeatempoisten muotojen, kuten Live-vedon, voidaan katsoa olevan erityisen pelihaittariskin pelimuoto. Tämän vuoksi Poliisihallitus toteaa, että vedonlyönti- ja totopelien markkinointia ei tule vapauttaa.

Poliisihallitus katsoo lisäksi, että ei ole perusteltavissa ja johdonmukaista, että Veikkaus Oy saisi markkinoida haitallisia pelejä, joiden pelaaminen ulkomaille ehdotuksen mukaan ollaan maksuliikenne-estoin estämässä.

Maksuliikenne-estojen myötä kanavoinnin ja markkinoinnin merkitys vähenee, eikä markkinointia tule ainakaan lisätä erityisiä pelihaittoja aiheuttavien pelien osalta.”

Tätä ovat yrittäneet Blokkikoskille tolkuttaa muutkin kuin mie: Jos saatte ne maksublokit, tulee melkoinen Pyrrhoksen voitto, kun sen jälkeen pyöreästi kaikki markkinointi kielletään. Ja sitten Veikkauksen edunsaajat räkivät meidän ”ulkomaisten peliyhtiöiden agenttien” päälle, vaikka olen yrittänyt nettiblokkien vastustamisen lisäksi pelastaa Veikkausta tuhoamasta itse itseään. Kumpikaan ei muuten ole onnistunut kovin hyvin.

”Poliisihallitus ei kannata 12 §:n muutosehdotuksia, jotka mahdollistaisivat Veikkaus Oy:n tytäryhtiön harjoittaa yritysten välistä liiketoimintaa. Jos ehdotus kuitenkin hyväksytään, tulisi sääntelyllä varmistaa, että Veikkaus Oy:n tytäryhtiö ei voi harjoittaa liiketoimintaa sellaisen toimijan kanssa, jonka toiminta katsotaan Suomessa arpajaislain vastaiseksi.

Veikkaus Oy:n kanavointitehtävän kirjaaminen lakiin … ei ole perusteltua eikä tarpeen”

Näyttää olevan niin, että Poliisihallitus on lopullisen kypsä Veikkauksen tietojen pimittämiseen ja Pohalle selän takana ja vähän edessäkin nauramiseen. Jonkun verran hilpeyttä herätti, että Poha olisi estämässä sekä Veikkauksen ulkomaan bisnekset että kanavointitehtävän lakiin kirjaamisen.

Maksut ulkomaille Poha toki blokkaisi mielellään, kunhan saa siihen neljä henkilöä ja 330.000 euroa. Pienet lisätilatkaan eivät kuulemma välttämättä haittaisi:

Poliisihallitus toteaa, että henkilöresurssien lisäys saattaa aiheuttaa myös lisäresurssitarvetta työtilojen osalta.”

Missä muuten pidetään kapulakielen kirjoittamiskursseja? Olisi kiva osata vähän paremmin. Kyseessä vaikuttaa olevan esimerkiksi pörssiyhtiöiden hallituksissa hyvin tarpeellinen taito.

Finanssiala ymmärtää, että blokit eivät toimi

”Finanssiala ry arvioi, ettei ulkomaisilla pelisivustoilla tapahtuvaa pelaamista ole mahdollista estää tehokkaasti maksuliikenne-estojen avulla. Estojen tehottomuus johtuu estettävien toimijoiden tunnistamisen vaikeudesta, estojen kiertämisen helppoudesta sekä kiertokeinojen monipuolisuudesta. Kuluttaja voisi kiertää estoja helposti esimerkiksi avaamalla tilin ulkomaisen nettipankin kautta tai mobiililompakoita hyödyntämällä.

Lakiehdotuksen maksuliikenne-estoja koskevat muutokset saattaisivat siirtää maksamisen liiketoimintaa muihin ratkaisuihin, kuten Euroopan muissa maissa toimivien maksupalveluntarjoajien palveluihin. Ulkomainen maksujenvälittäjä voisi vastaanottaa maksut itselleen, koota ne yhteen ja välittää edelleen Poliisihallituksen estolistalla olevalle rahapeliyhteisölle, mitä suomalainen palveluntarjoaja ei pysty havaitsemaan.”

Tässä sama Finanssialan lausumana, mitä olen jo koittanut vuosikausia tolkuttaa. Tosin pankit eivät taida olla tällä hetkellä vallassa olevien lainsäätäjiemme suosiossa. Mutta on se aika rivoa työntää pankeille isommat kustannukset kuin mitä blokeilla tulee lisätuottoja mitenkään. Olin muuten FA:n rivien väleistä lukevinani jopa selvää tuohtumusta, mitä en varsinaisesti ihmettele.

Arpajaislakiprosessista jää luultavasti lopullisesti lapsille kertomatta, kuka puhui Annika Saarikon ja muut leidit rappusilla maksublokkien taakse jo ennen kuin mikään taho oli antanut mitään lausuntoja.

Suomi ei arpajaislakiasioissa tosiaankaan ole mikään oikeusvaltio.

Ja tämän todettuani katson erityisesti hallituksen suuntaan, ja kysyn – eikö teitä hävetä?

Arpajaislakiasiassa olisi voitu muuten tehdä jotain fiksuakin, kuten pohtia tehokasta lisenssijärjestelmää tai työntää mummorullia pelisaleihin, ellei korona olisi antanut Marinin hallitukselle budjettirajoituksettomuuden runsaudensarvea käteen.

P.S. ”Suomen museoliitto esittää arpajaisveroprosentin pysyvä poistamista. Tämä vahvistaisi rahapelituottojen yleishyödyllistä vaikuttavuutta ja vahvistaisi myös yksinoikeuteen perustuvan rahapelijärjestelmän perusteita.”

Kimmo Levä ei tälläkään kertaa jättänyt väliin tilaisuutta vaatia itselleen lisää korvamerkittyjä rahoja kohtuullisen absurdeilla perusteilla. Arpajaisveron poistaminen ei vahvistaisi (eikä kyllä heikentäisikään) rahapelimonopolin perusteita millään tavalla. Mutta pitkäaikainen pyyteetön työ veikkaushäviövarojen parissa kehittää ulkopuolisille sujuvan oloisten veikkauskielisten lausuntojen antamisessa kummasti.

P.P.S. Olen ihmetellyt, miksei kukaan saa kenkää, vaikka rahapelimonopolin kyky kanavoida rahaa kaikenlaisille kuukausipalkkaisille hyväntekijöille on radikaalisti vaarantunut idioottimaisen blokkihankkeen ja typerien mainosten takia. Lisäksi tämän projektin seurauksena tuleva lainsäädäntö tuhonnee Veikkauksen kilpailukyvyn ja markkinaosuuden internetissä. Jos tämä oli ovelana tavoitteena, jota en vain ymmärtänyt, ei sitten mitään.

Alan olla aika varma, että pelko kenkää saaneiden totuuden kertomisesta veikkauskulissien takaisesta kähminnästä jollekin Sanna Ukkolalle tai Marja Sannikalle saa Veikkauksen hallituksen ja toimitusjohtajiston palkat juoksemaan vielä pitkään.

ST 20.9.2021: ”Marin, Ohisalo, Saarikko ja Andersson ostivat veronmaksajien rahoilla Henrikssonilta maksublokit

ST 11.1.2021: ”Viisikko blokkaa pelkästä rajoittamisen ilosta

Aki Pyysing toimii Pokerihuoneen pokeriasiantuntijana ja nykyään myös Sijoitustieto.fi -verkkosivuston kolumnistina. 

Akin mielipiteet ovat hänen omiaan. Pokeritieto seisoo vahvasti sananvapauden takana, mutta Akin mielipiteet eivät edusta Pokeritiedon virallista kantaa.

Akin Showdown ilmestyy toistaiseksi keskiviikkoisin, ellei Pyysing ryyppää deadlinea.