Ajatuksia pelialan edunvalvonnasta

Wille RydmanAloitan heti positiivisella tilannearviolla. En pidä todennäköisenä, että Suomeen olisi tulossa sellaista ulkomaille tapahtuvan pelaamisen rajoitusta, jollaista hallitusohjelman perusteella on pelätty. Pidän mahdollisena jopa sitä, että kyseinen maininta jää kokonaan kuolleeksi kirjaimeksi hallitusohjelmassa. Täyttä varmuutta asiasta ei ole, mutta kaikki tähänastinen tieto viittaa pelaajan kannalta suotuisaan lopputulokseen.

Kuten tunnettua, vuosi sitten käydyissä hallitusneuvotteluissa hallitusohjelmaan päätyi kirjaus, jonka mukaan ulkomaille tapahtuvaa pelaamista rajoitetaan. Tällä kirjauksella oli ainakin se positiivinen vaikutus, että se sai pokerialan ammattilaiset ja vastuulliset harrastajat järjestäytymään aiempaa paremmin. Edunvalvontajärjestö Suomen Pokerinpelaajat ry elvytettiin uudelleen ja sen toiminnalle järjestettiin riittävä rahoitus.

Itse en ole koskaan harrastanut pokeria, mutta toisaalta tuttavapiiriini on jo vuosia kuulunut lukuisia pelaajia, joten ala on tullut sitä kautta tutuksi. Pokeriyhdistyksen elvyttämisen yhteydessä minut kutsuttiin yhdistyksen johtoon ennen muuta yhteiskunnallisen kokemukseni vuoksi – yhdistyksen johtoon haluttiin poliittisen järjestelmän ja lainsäädäntöprosessin tuntemusta tehokkaan edunvalvonnan varmistamiseksi.

Kuten Aki Pyysing vuoden takaisessa kolumnissaan kirjoitti, on pokerialalla pääsääntöisesti vain alistuttu uusiin säädöksiin, joilla pelaajien asemaa on heikennetty. Sitäkin kiinnostavampaa on ollut päästä mukaan kehittämään aiemmin heikosti järjestäytynyttä edunvalvontakenttää. Rohkenen myös väittää, että olemme työllämme saaneet kohtalaisen hyviä tuloksia aikaan.

Kaikessa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa kaksi asiaa on avainasemassa. Ensinnäkin edistettävä asia tulee kyetä argumentoimaan ja viestimään oikein ja tehokkaasti. Toisekseen itse päätöksentekoprosessia – sekä sen muodollisia että epämuodollisia osia – tulee ymmärtää riittävän hyvin, jotta haluamansa viestin saa vietyä niille henkilöille, jotka keskeisimmin vaikuttavat päätöksen lopulliseen sisältöön.

Argumentatiivisella puolella olemme luonnollisestikin olleet vahvoilla. On selvää, ettei pelirajoitus toisi lisää rahaa valtion kassaan, eikä RAY:n oma nettipokeri voi koskaan vastata suomalaisen ammattipelaajan tarpeita. Myös EU-lainsäädännön kannalta rajoitus olisi ongelmallinen, eikä mikään tilasto puolla sellaista käsitystä, että nettipokeri aiheuttaisi Suomessa mainittavia peliongelmia. Kaiken tämän lisäksi Finanssialan keskusliittokin on todennut, että rajoitusten tekninen toteuttaminen olisi hyvin vaikeaa, jollei kokonaan mahdotonta.

Pokeriyhdistys on panostanut myös siihen, että olemme kohdistaneet viestintämme nimenomaisesti niihin tahoihin, joiden merkitys asiaan liittyvässä päätöksentekoprosessissa on suurin. Mahdollinen pelaamisen rajoittaminen kuuluu sisäasiainministeriön alaan, ja pääasiallinen konsultaatiomme on siksi suuntautunut sinne. Kuluvan vuoden aikana olemme käyneet keskusteluja aiheeseen liittyen niin ministeriön virkamieskunnan, poliittisen johdon, valtiosihteerin kuin itse ministerinkin kanssa – kokemusteni mukaan varsin hyvin tuloksin. Rakentavaa keskustelua on käyty myös Raha-automaattiyhdistyksen uuden johdon kanssa.

Saattaa kuulostaa pelaajan kannalta pahaenteiseltä, että keskeisimmässä asemassa tässä prosessissa on sisäasiainministeriö, joka tällä hallituskaudella on kristillisdemokraattien johdossa. Omien kokemusteni perusteella huoleen ei näyttäisi olevan aihetta. Sisäasiainministeriön poliittinen johto ei ole suhtautunut kysymykseen ideologisesti, vaan varsin käytännönläheisesti. Pokeriyhdistystä alan ainoana edunvalvojana ja tärkeänä asiantuntijaorganisaationa on asiassa kuultu tarkalla korvalla.

Mikäli asia saa niin onnellisen lopun kuin mitä nykyisten tietojeni perusteella on syytä odottaa, on sillä pelaajakentälle selvä positiivinen viesti. Pelaajien ei tarvitse alistua mihin hyvänsä lainsäädännölliseen asemansa heikentämiseen, vaan ammattipelaajien ja alan vakavien harrastajien etua voidaan valvoa ammattimaisesti ja tehokkaasti siinä missä minkä hyvänsä muunkin alan. Se edellyttää ainoastaan riittävän tehokasta järjestäytymistä, asian oikeaa argumentointia ja viestintää sekä lainsäädännön ja yhteiskunnallisten vaikuttamisprosessien hyvää tuntemusta.

Vielä edunvalvonnallista kärkitavoitettamme ei kuitenkaan ole lopullisesti saavutettu. Prosessi on edelleen kesken, vaikka tällä hetkellä tilanne pelaajien kannalta varsin positiiviselta näyttääkin. Jokainen pelaaja voi osaltaan tukea prosessin onnistumista liittymällä Suomen Pokerinpelaajat ry:n jäseneksi kotisivuillamme (linkki: ). Mitä laajemmin ja kattavammin kenttämme on järjestäytynyt, sitä painavampi on sanamme niissä keskusteluissa, joita poliittisten päättäjien ja asiaa valmistelevien virkamiesten kanssa aihetta koskien käymme.

Kirjoittaja on Suomen Pokerinpelaajat ry:n puheenjohtaja

Akin Showdown: Pokerilobbarin käsikirja

Fiva: Rahaliikenteen estovaatimus on outo

Liity Pokeriyhdistyksen jäseneksi