IGT network

Muutoksia Entractionin käteis- ja sittarirakeihin

IGT Network on ilmoittanut muuttavansa Sit & Go turnausten ja käteispelin rake-struktruureita. Paremmin Entractionina tunnettu verkko ruuvaa sittarien rakea hieman alaspäin, kun taas käteispelipöydissä rakea on hieman kasvatettu.