Martin Nathorst-Westfelt

Yhdeksän suomalaista jatkoon EMOP Riian aloituspäivästä 1B

EMOP Riian turnauksen aloituspäivä kokosi mukaan 96 innokasta. Toiveet reilusti 1A päivää suuremmasta osanotosta eivät siis toteutuneet, mutta kuitenkin pelaajia saatiin pöytiin kohtuullinen määrä. Näin turnauksen kokonaispelaajamäärä nousi 175 pelaajaan, mitä voidaan pitää torjuntavoittona.