Auta pokerista väitöskirjaa tekevää tutkijaa

Pia Lindén tekee pokeriammattilaisuudesta ja -elämäntyylistä väitöskirjaa Jyväskylän yliopistossa. Hän tarvitsee haastateltavaksi ammattilaisia, puoliammattilaisia ja ex-ammattilaisia.


Lindénin väitöskirja on jatkoa hänen pro gradulleen ”Pokeridiivat ja ruutukunkut: Pokeriammattilaisuus ja sukupuoli suomalaisessa mediassa”. Gradu sai Jyväskylän yliopiston sosiologian gradupalkinnon.


Väitöskirjassaan Lindén tarkastelee haastattelu- ja media-aineiston pohjalta pokeria työnä, kulutuksena ja elämäntyylinä. Tutkimuksen otsikko on Leikistä tulee totta: pokeri työnä, kulutuksena ja elämäntyylinä.


Tutkimus on osa yliopiston Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Peliriippuvuus-projektia. Se ei kuitenkaan ole otteeltaan ongelmalähtöinen vaan tarkastelee, millaista pokeriammattilaisen työ käytännössä on, miten ja mihin pokerinpelaaja kuluttaa sekä miten pokerinpelaaja elää.


Lindén etsii haastateltavaksi pokeriammattilaisia, ex-ammattilaisia ja puoliammattilaisia. Haastattelu voi tapahtua kasvotusten tai sähköpostitse. Kasvotusten tapahtuvan teemahaastattelun aika ja -paikka sovitaan yhdessä, ja aikaa keskustelulle on varattava noin tunti.

Haastattelut ovat ehdottoman luottamuksellisia, ja ne kerätään ainoastaan tutkimuskäyttöön. Aineiston käsittelyssä ja arkistoinnissa noudatetaan hyviä tapoja, ja haastateltujen tietosuoja turvataan muuttamalla nimi ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot kaikessa julkaistavassa tutkimusmateriaalissa.


Auta siis pokeritutkijaa ja ota yhteyttä sähköpostiin: pia.linden@thl.fi