Kreikan pelimonopolille heitettiin haaste

William Hill heitti uuden haasteen Euroopan uhkapelimonopoleille hakemalla lisenssiä avoimille vedonlyöntikaupoille Kreikassa. Hakemus jätettiin Kreikan hallinnolle siitä huolimatta että peliyhtiö OPAP:lla on monopoli markkinalla, jota pidetään erittäin houkuttelevana Britannian vedonlyöntitoimistojen keskuudessa.

Kuitenkin hakemus hylättiin odotetusti. William Hill on valmis menemään EU-tuomioistuimeen tavoitteenaan haastaa OPAP:n monopoli.

Maaliskuussa peliyritykset hurrasivat EU-tuomioistuimen päätöstä, joka kielsi Italiaa käyttämästä rikoslainsäädäntöään ulkomaisia vedonlyöntitoimistoja vastaan. Peliyritykset ovat saaneet päätöksestä rohkeutta haastaa monopoleja. Seurauksena on ollut esimerkiksi Italian ja Espanjan markkinoiden avautuminen.

William Hill uskoo että sen tulisi päästä Kreikan markkinoille perusteenaan mm. palveluiden vapaa liikkuminen, joka on osa EU:n lainsäädäntöä. Valtioilla on kuitenkin jonkin verran liikkumavapautta uhkapeleissä kontrolloidakseen "ei-toivottua toimintaa".

Brittiläiset peliyritykset ovat kauan väittäneet että monissa tapauksissa hallitukset ovat estäneet heitä tulemasta markkinoille suojellakseen paikallisia monopolejaan. Heidän mielestään vedonlyöjät häviävät koska vapaassa kilpailutilanteessa he saisivat paremmat kertoimet vedoilleen.

Lähde: EOG.com