Sijoittajat kiinnostuneita kasinoista

Kasinot ovat nousseet pääomasijoittajien kiinnostuksen kohteiksi USA:ssa. Useat kasinoalan yritykset ovatkin vetäytymässä julkisesta noteerauksesta sijoittajien tekemien ostotarjousten perässä.

Kasinoille julkinen noteeraus oli aikaisemmin keino päästä käsiksi isoihin pääomiin sekä kerätä tarpeen vaatiessa nopeasti käteistä. Nykyään julkisen noteerauksen koetaan kuitenkin tuovaan mukanaan monia haittoja. Yritysskandaalien jälkimainingeissa julkisilta yhtiöiltä vaadittu kirjanpidon raportointi on lisääntynyt huomattavasti ja se on lisännyt kustannuksia miljoonilla. Myös kvartaalitalouden paine kolmen kuukauden välein odotetusta tulosparannuksesta koetaan julkisissa kasinoyhtiöissä hankalaksi, sillä tulostavoitteista jääminen saattaa haitata merkittävästi suunniteltujen investointien toteutusta osakekurssien laskiessa. Pienemmän sijoittajaryhmän omistuksessa ei-julkisena yhtiönä kasinojohtajat voivat vapaammin tehdä pitkän tähtäimen suunnitelmia ilman raskasta raportointivelvoitetta.

Rahaa virtaa pääomasijoittajille koko ajan lisää eläkerahastoilta ja muilta institutionaalisilta sijoittajilta parempien tuotto-odotusten perässä. Kun sijoittajat saavat pelilisenssinkin kasinoa varten nykyään helpommin jää nähtäväksi kuinka moni alan julkinen yhtiö siirtyy yksityiseen omistukseen lähivuosina.

Lähde: Casino City Times