UIGEA tarpoo edelleen suossa

Yhdysvaltojen presidentin George W. Bushin allekirjoittaessa UIGEA (the Unlawful Internet Gambling Enforcement Act) -lain lokakuussa 2006, tavoitteena oli, että laki saadaan voimaan mahdollisimman pian. Toisin on kuitenkin käynyt ja viranomaiset (valtionvarainministeriö ja keskuspankki) käyvät edelleen läpi soveltamissääntöihin liittyviä kommentteja.

Kommentteja tuli yhteensä 271 kappaletta viideltä tarkeimmältä avainryhmältä: yritykset (20 %), kauppajärjestöt (10 %), poliittiset järjestöt (3 %), viranomaiset (3 %), sekä yksityiset kansalaiset (64 %). Useat kommentit tuovat esiin vakavia kysymyksiä uusien säännösten käyttöönotosta, sekä niiden vaikutuksesta amerikkalaiseen liike-elämään.

Yhdysvaltojen neljä suurinta urheilusarjaa (MLB, NBA, NFL, NHL) sekä NCAA ovat lain innokkaimpia puolustajia. Niiden mukaan urheiluvedonlyönti uhkaa urheilun lahjomattomuutta ja käsitystä urheilun reiluudesta. Järjestöt ovatkin pyytäneet saattamaan ehdotukset mahdollisimman pian voimaan.

Kaikki eivät ole kuitenkaan samaa mieltä. Osa yrityksistä toivoo pidempää siirtymäaikaa ja tarkempia selvennyksiä ehdotettuihin säännöksiin. Osa toivoo myös poikkeusta niistä, koska ei tietoisesti käy kauppaa verkkopelejä järjestävien yritysten kanssa.
 
Kauppajärjestöjen mielipiteet mukailivat enimmäkseen yksittäisten yritysten kantoja. IMEGA (Interactive Media Entertainment and Gaming Association) tosin jätti painavan vastalauseen ehdotettujen sääntöjen periaatteille ja yksityiskohdille. Järjestön mukaan säännökset saisivat aikaan jäätävän ilmapiiriin internettiin liittyvässä innovatiivisessa ympäristössä.

Onlinepelaamista puolustavat järjestöt, kuten PPA (Poker Players Alliance), kehoittivat lainsäätäjiä etsimään poikkeuksia yrityksille, jotka ovat tekemisissä lain rajoittamien rahansiirtojen kanssa.

Onlinepelaamista vastustavat järjestöt, kuten Focus on the Family ja Christian Coalition, ilmaisivat jälleen huolensa pelaamisen moraalista ja kehottivat viranomaisia kiristämään lain rikkomisesta seuraavia rangaistuksia. Christian Coalition ehdotti, että pankkien pitäisi jakaa keskenään tietoa "mahdollisesti ongelmallisista asiakkaistaan".

Politiikot ja viranmomaiset halusivat muun muassa lisäselvennyksiä käytetyn termistön suhteen. Esimerkiksi ilmaisua "unlawful Internet gambling" toivottiin selkeytettävän. Lisäksi he halusivat tarkennusta siihen mitä rahansiirtoja ollaan estämässä.

Valtaosa kommenteista tuli kuitenkin yksittäisiltä kansalaisilta, iso osa tosin PPA:n verkkosivujen kautta. Esille tulivat samat huolenaiheet kuin mitä yritykset ja muut tahot olivat jo esittäneet.

Kommenteista käy selkeästi ilmi, että ilman selvennyksiä UIGEA-säännökset ovat enimmäkseen hyödyttömiä. Viranomaisten pitkä mietintä kertoneekin siitä, että kyseessä ei ole yksinkertainen asia, vaan on otettava huomioon ettei seuraukset peitä koko lain tarkoitusta.

Lähde: PokerListings