Reply To: veroseuraamukset?

Home Forums Pokeritieto Veroasiat veroseuraamukset? Reply To: veroseuraamukset?

#39765
Lipfellow
Participant

Lähetin vielä toisen tiedustelun AAKK:n tiedoilla höystettynä:

Onko siis niin, että virallisen kannan mukaan pokeri ei kuulu
arpajaisverolain piiriin? Onko asiasta olemassa ennakkotapausta?
Arpajaisverolaki jättää jonkin verran tulkinta mahdollisuuksia. Myös
mahdollisuuden vääriin tulkintoihin, joten onko tästä joku linjanveto jo
olemassa vai mietintä vasta menossa?

Kiitos tiedoista.

http://www.vero.fi/nc/viewarticle.asp?path=5,40,87&article=2759&domain=VERO_MAIN&language=FIN&index=#

TVL 85 §:n soveltaminen verotusta toimitettaessa ja muutoksenhaussa
Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu merkitsee TVL 85 §:n arpajaisvoittojen
verovapautta koskevan säännöksen tulkinnan laajentamista sanamuotonsa
ulkopuolelle. Laissa mainittu viittaus arpajaislakiin tekee laista syrjivän.

Syrjivä viittaus jätetään yhteisön oikeuden vastaisena soveltamatta. Näin
arpajaisvoittojen verovapaus koskee kaikkia EU -alueella toimeenpantavista
arpajaisista saatavia voittoja. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisua
sovelletaan myös muutoksenhakuun. Muutosta voidaan hakea normaalien
muutoksenhakuaikojen rajoissa.

Ratkaisusta C-42/02 johdettavaa tulkintaa ei kuitenkaan voida ulottaa EU
-alueen ulkopuolelta saataviin arpajaisvoittoihin.

Vastaus oli seuraavanlainen:

Terve taas!

Niinpäs olin unohtanut löytämäsi ohjeistuksen, jolla EU-alueelta saadut
arpajaisvoitot rinnastettiin kotimaasta saatuihin. Eli pyörrän tietysti
ohjeeni siltä osin, että satunnaiset arpajaisvoitot ovat todella EU-alueella
verovapaita.
Oma problematiikkansa saattaa olla ammattipelureiden kohdalla,
mitä lakia heidän toimintaansa tulisi soveltaa ja onko esim. pokeri näin
ammattina rinnastettavissa arpajaisverolain tarkoittamaan pelitoimintaan.
Pyysin verohallituksesta selvitystä asian tiimoilta, minulle luvattiin
lähiaikoina palata asiaan, joten sopinee, että ilmoittelen vähän myöhemmin
järeämpää kannanottoa asiaan.

yst. terveisin

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Muistathan, että sähköpostitse annetut vastaukset ovat osa verotoimiston
yleisneuvontaa eivätkä ole sitovia verotuksen toimittamisessa. Sitovan
ratkaisun saa vain pyytämällä asiasta maksullisen ennakkotiedon tai
-ratkaisun.